Logo Regionale samenwerking

Kritiekpunten Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Uitgesproken GroenLinks door Robbert Berkhout in de commissie Beheer van 13 april

Afgelopen donderdag werd in de Commissie Beheer het Ontwerp-Jaarplan 2018 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid Kennemerland besproken.

Deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) bestaat uit de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. Deze gemeenten vullen jaarlijks het zogenaamde mobiliteitsfonds bij. Het te besteden budget wordt uitgegeven ten behoeve van de regionale bereikbaarheid. Uitgangspunt hierbij is de in 2011 vastgestelde Bereikbaarheidsvisie.

GroenLinks heeft al langer bezwaren tegen deze verouderde bereikbaarheidsvisie. We hadden dan ook de volgende op- en aanmerkingen:

Wat ons betreft is het allereerst hoogst onwenselijk dat er zich naast wethouders van de deelnemende gemeenten ook een lobbygroep bevindt in de stuurgroep, namelijk VNO-NCW.

Daarnaast staat in het ontwerp nog steeds een onderzoek naar de zogenaamde missende infrastructurele schakel Zeeweg-Randweg genoemd. Dit stond ook vorig jaar in het ontwerp-jaarplan en stootte ook toen al tegen ons zere been. We hebben toen het amendement ‘De Weg Kwijt’ ingediend. Hierin staat benoemd dat het wat Haarlem betreft onbespreekbaar is om asfalt in het Westelijk Tuinbouwgebied aan te leggen. Wij zien dit mogelijke onderzoek als een eerste stap in die richting. Ook afgelopen donderdag hebben we nadrukkelijk aangegeven dat dit ons standpunt is.

Tot onze tevredenheid wordt in het ontwerp-jaarplan gesproken van een actualisering van de visie. Dat is wat ons betreft hoog tijd omdat er uitgegaan wordt van grote infrastructurele investeringen om het gebied levendig te houden. We hadden echter wel graag gezien dat eerst de bereikbaarheidsvisie was herijkt voordat de Structuurvisie Openbare Ruimte in Haarlem wordt vastgesteld.

Ook staan er positieve ontwikkelingen in t.o.v. Duinpolderweg en Dolhuysbrug. De investeringen in de Duinpolderweg zijn inmiddels volledig uit de plannen verdwenen. Daarentegen wordt er E500.000 vrijgemaakt voor de Dolhuysbrug of Rode Loperbrug die als missing link moet dienen tussen Haarlem Centrum en Haarlem Noord. Wij zien ook graag dat hier snel uitvoering aan gegeven wordt aangezien hier ook binnen het Haarlemse Investeringsprogramma geld voor staat gereserveerd.