Sacha Schneiders
Sacha Schneiders

Kruispunten Amerikaweg: een dilemma

Afgelopen vergadering van de commissie beheer en daarna de afgelopen raadsvergadering was de herinrichting van de kruispunten van de Amerikaweg met de Boerhaavelaan en met de Schipholweg wederom aan de orde. Eigenlijk speelde alleen de vraag of de voorstellen konden worden vrijgegeven voor inspraak. Daar konden we niet veel tegenin brengen.

Het dilemma voor GroenLinks zit hem in het volgende:

Door de bouw van de wijk Vijverpark en de andere bouwontwikkelingen in Schalkwijk komt er meer verkeer vanuit de richting van de Amerikaweg, dus Uit Schalkwijk, richting de Schipholweg, de stad uit. We zouden natuurlijk graag zien dat alle nieuwe bewoners en ook de oude bewoners van Schalkwijk met het Openbaar vervoer of de fiets gaan, maar dat is nu eenmaal (nog) niet realistisch. Mede omdat een goede busverbinding vanuit Schalkwijk richting Amsterdam nog ontbreekt. Om het OV voldoende ruimte te geven en ook de rest van het verkeer de stad uit te laten gaan, is een verbreding van het kruispunt een noodzakelijk kwaad. Daarom is in de vorige raadsperiode een motie van de PvdA door GroenlinksHaarlem ondersteund om de kruispunten van de Amerikaweg te verbreden.

Inmiddels willen we als GroenLinks eigenlijk nog harder optreden tegen het autoverkeer, geen extra asfalt leggen, maar alleen asfalt verwijderen. Aan de andere kant is asfalt nodig voor een goed en snel Openbaar Vervoer en moeten we dat OV eerst goed op orde hebben, voordat we kunnen verwachten dat de mensen hun auto laten staan. Om die reden blijven wij achter het verbreden en verbeteren van de kruispunten staan, mits er voldoende aandacht is voor de fiets en de voetganger.In het huidige plan is die er naar mijn mening niet genoeg.

Oversteken van de straks nog bredere Schipholweg, waar de auto’s veel ruimte hebben, kan nu alleen via de stoplichten over de kruispunten heen. De plannen om te zoeken naar een ongelijkvloerse oversteek zijn van de baan. Daar willen we niet aan meewerken. Het plan was dus om afgelopen raadsvergadering een motie in te dienen samen met de Actiepartij om toch een fiets- en voetgangerstunnel onder de Schipholweg door te realiseren. Beter een tunnel op de hoogte van de Amerikaweg – Prins Bernardlaan dan op de hoogte van de Fuikvaartweg, waar de gemeente nu wel een tunneltje aan het onderzoeken is.

Er wordt wel gezegd dat een tunnel niet veilig is, maar met behulp van verlichting en eventueel een camera is de veiligheid te verbeteren. Bovendien zou het mogelijk moeten blijven om de weg over te steken (misschien aan de andere kant) als het ’s avonds stil is en je zou niet door de tunnel durven te fietsen of lopen. Veelal zal de tunnel druk en veel gebruikt zijn en is er dus voldoende sociale controle.

Helaas was de vergadering erg uitgelopen en was er geen tijd meer de motie in te dienen, maar dat gaat volgende keer alsnog gebeuren. In de tussentijd ligt het ontwerp voor inspraak. Misschien dat ook bewoners met het idee van een tunneltje komen.

 

Sacha Schneiders