Langs de oevers van het Spaarne in het zuidelijk deel van Schalkwijk boert de laatste boer van Schalkwijk. Het veenweidegebied, dat is ontstaan in de 13e eeuw, levert mooie, landelijke plaatjes op: weide, vogels, koeien, schapen. De stad lijkt ver weg wanneer je vanaf de Zuid Schalkwijkerweg het weiland inkijkt. Een uniek gebied voor Haarlem, wat we zouden moeten koesteren.

Het bedrijf van boer Van de Nes wordt echter bedreigd in zijn voortbestaan.

Aanvankelijk zou hij de gronden van het noordelijke gedeelte bij zijn bedrijf in pacht krijgen. Dit is noodzakelijk om het bedrijf levensvatbaar te houden. De gemeente is echter bij de beëindiging van het erfpachtcontract met een voormalig pachter akkoord gegaan met de voorwaarde dat de gronden geen agrarische bestemming mogen hebben. Deze voorwaarde vormt mogelijk de doodsteek voor het bedrijf van boer Van  de Nes. 
 

Het college is nu van plan het noordelijke deel van het veenweidegebied om te zetten in een natuur- en recreatiegebied. In eerste instantie ben je, als GroenLinkser, natuurlijk blij met natuur. We vinden doorgaans ook dat in die natuur gerecreëerd mag worden. Maar hier is iets anders aan de hand. Hier gaan we geld uitgeven om een mooi, groen gebied met grote cultuur-historische waarde om te zetten in een natuurgebied wat ten opzichte van de huidige bestemming nauwelijks meerwaarde heeft. Integendeel: als we dit gaan doen, verliezen we onze laatste Schalkwijkse boer en is het gedaan met de koeien, schapen, hooibalen en tractoren. Daarmee schieten we onherroepelijk ons doel voorbij. Dus: handen af van dit gebied. Laat boer Van de Nes doen wat hij moet doen om zijn bedrijf voort te zetten. En laten wij als GroenLinks stimuleren dat hij dat op een duurzame, ecologisch-verantwoorde manier doet.

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/bouwprojecten/stadsdeel-schalkwijk/verenigde-polders/

http://www.weiblijf.nl/documenten/Feiten.htm

http://www.panoramio.com/photo/2300120