Cora-Yfke luisterd naar Jos Wienen en Louise van Zetten
Cora-Yfke luisterd naar Jos Wienen en Louise van Zetten

Laatste raad voor wethouder Cora-Yfke Sikkema, toespraak Burgemeester en Nestor

In de raadsvergadering van 20 december, na middernacht (dus eigenlijk 21 december) nam Wethouder Sikkema, Cryfke, officieel afscheid, hoewel ze in januari volgend jaar nog in functie is en op 22 januari een afscheidsreceptie krijgt.

Burgemeester Wienen, aansluitend de Nestor van de raad, Louise van Zetten, de fractievoorzitters van de coalitie,  voorzitters van VVD en OPH spreken Cryfke toe.

Burgemeester Wienen stelt: “De Haarlems politiek is een goede leerschool voor bestuurders. Er zijn meerdere burgemeesters die eerder wethouder in Haarlem waren. Cryfke is sinds 2010 actief namens GroenLinks, fractielid, fractievoorzitter, lijsttrekker. Ze kan onderhandelen en kwam in 2014 uit die onderhandelingen met een prachtportefeuille voor linkse mensen: duurzaamheid, mobiliteit, parkeren, beheer en onderhoud o.a. van het groen. De oorspronkelijke wethouderskandidaat leek dat te zwaar en daardoor werd Cryfke onverwacht wethouder. Over haar portefeuille heeft ieder wel een mening, en bijvoorbeeld waren er partijen die vonden dat ze te weinig oog had voor de auto.Je moest zaken uitleggen en toelichten om een meerderheid veilig te stellen. Bewoners, wijkraden, fietsersbond, de bomenstichting: ze stonden klaar om in te spreken. Hoogtepunt werd het parkeren. Eindeloos vergaderen, talloze amendementen (maakten die het beter?), maar uiteindelijk was er een raadsmeerderheid. Het parkeerreferendum kwam maar de opkomst was te laag voor een geldige uitslag. Andere onderwerpen waren o.a. het Kenaupark. Toen je dacht dat je alles gehad had, kreeg je de verharding van de Dreef. Asfalt in de kleur en het uiterlijk van klinkers.

 In de nieuwe periode was je de logische kandidaat en kreeg je economie er bij. Maar het Groningse land trekt. De vertrouwenscommissie van Oldambt viel voor je humor. “Echt waar?” zei Cryfke. Jos Wienen stelt tamelijk droog: “Je bent soms heel erg leuk” (gelach). Ik begrijp het wel. “

Wienen rond af met de conclusie dat Cryfke een wethouder is met kennis van zaken, spontaan, vrolijk, en ook heel serieus.  “Je bent gegroeid in je rol. Burgemeester zijn is leuk!”

De Nestor van de raad (langst zittende/oudste) heeft een ceremoniële taak om namens de raad een  toespraak te houden. Louise van Zetten vervult die taak met verve. Ze memoreert dat Cryfke voorzitter was van de RekenKamerCommissie en Tenda opvolgde als fractievoorzitter. Ze was bestuurlijk…..en speelde toneel ( is actief in een toneelgroep red.). Louise vindt haar persoonlijk: regentesk. Maar, stelt Louise,  voor Cryfke pleit dat ze regelmatig contact heeft met oud VVD wethouder Mooij (ex-gedeputeerde). Namens de grootste partij heeft ze coalitie onderhandelingen gevoerd. Er is niets leuker, zegt Louise (ex-D66) dan je idealen te verwoorden in het coalitieprogramma en via afspraken een stempel te drukken op de stad, o.a. met zaken als duurzaamheid en sociale woningbouw….. dat is goed gelukt.

Houd je vast Oldambt en het ga je goed Cryfke.