Haarlem wil de uitbreiding van collectieve zonnestroomdaken versnellen. Hiertoe is de maatschappelijke onderneming Kennemer Energie in oprichting, een samenwerkingsverband tussen Haarlem Noorderlicht, Duurzaam Seinwezen en Duurzame Energie Ramplaan.

Wethouder Sikkema was blij op 1 juli tijdens de zomerbijeenkomst van 'Het jaar van het zonnestroomdak' de bundeling van krachten van de Haarlemse pioniers op het gebied van zonne-energie te kunnen aankondigen. Vorig jaar is in de Stadsgarage het initiatief '16 zonnedaken in 2016' gestart. De oprichting van Kennemer Energie is de volgende stap.

De nieuwe onderneming wil initiatiefnemers en dakeigenaren ondersteunen, zodat projecten sneller van de grond komen. Zij neemt ingewikkelde procedures uit handen en zorgt voor professionalisering. Er is een frontoffice voor het binnenhalen van initiatiefnemers in buurten en een backoffice voor de administratieve en technische begeleiding en realisatie. De gemeente draagt financieel bij. Het is de bedoeling dat er nog wel zo'n 100.000 zonnepanelen worden geplaatst tot 2030. Dit zal slechts voor een gedeelte aan de doelstelling van Haarlem Klimaatneutraal 2030 bijdragen, hier zal nog veel meer voor moeten gebeuren.

In 2016 gaan in ieder geval deze zomer alvast de volgende zonnestroomdaken in bedrijf: één op het dak van Prins Staalbedrijf in de Waarderpolder door Haarlem Noorderlicht en één op het dak van de Zijlpoort, het voormalig postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht, door Energiecoöperatie i.o. Spaarnezaam. Laatstgenoemde gaat er ook één plaatsen op de bibliotheek, maar dit dak moet eerst worden gerenoveerd.

Met een verruiming van de postcoderoosregeling verbetert de terugverdientijd van deelnemers, en wordt het makkelijker voor meer mensen om mee te doen aan lokaal duurzaam opgewekte energie. Hopelijk gaan woningcoöperaties zich ook meer inzetten om daken van flatgebouwen van zonnepanelen te voorzien, zodat huurders van flats ook kunnen gaan meeprofiteren.

 

Bas van der Steeg