Het volledige persbericht

Het Manifest

Iedereen heeft het recht om mee te doen en op een overheid die zich daarvoor inzet. Maar gemeenten moeten daarvoor voortdurend om de blokkerende Participatiewet heen werken. In een vandaag gepubliceerd manifest eisen wethouders van GroenLinks uit 20 gemeenten (waaronder Amsterdam) een fundamentele wijziging van de wet.

De Participatiewet uit 2015 heeft als doel iedereen te voorzien van een redelijk inkomen en hulp om te participeren in de samenleving. Toch staat bijna een miljoen mensen die graag wil meedoen, werkloos aan de kant en vindt geen aansluiting op de krappe arbeidsmarkt. Zij krijgen niet de hulp die ze nodig hebben en worden benaderd met wantrouwen en onnodige verplichtingen, constateren de wethouders in het Manifest.

Wij staan voor een overheid die uitgaat van vertrouwen. Een overheid die je niet opjaagt maar die je  gewoon de hulp biedt waar je recht op hebt. Vanuit die overtuiging weigeren wij al langer om de Participatiewet volledig uit te voeren. Maar dat is niet hoe het zou moeten. De Participatiewet moet worden aanpast”, aldus de wethouders in het Manifest.

    In hun dagdagelijkse werk zoeken wethouders de marges van de wet op met maatregelen binnen hun gemeente om zo meer ruimte te creëren. Bijvoorbeeld door jongeren zonder werk snelle steun en begeleiding te geven, waardoor het risico op dakloosheid en schulden vermindert. Lucht te geven in het dagelijks leven van uitkeringsgerechtigden door toe te staan dat zij boodschappen mogen aannemen van een welwillend familielid. Een bonus toe te kennen in plaats van een boete voor een bijbaan.

    Het verbaast wethouders dat dit nieuwe kabinet nog heel voorzichtig is met het aanpassen van de wet. “Rapport, na rapport, na rapport laat zien dat de huidige wet niet werkt. (…) Als wethouders zien wij dit dagelijks in de praktijk.  Waar het maar mogelijk is, doen wij het ook anders. Maar het kabinet lijkt nog steeds niet van plan de Participatiewet fundamenteel te herzien.”

    “ "Rapport, na rapport, na rapport laat zien dat de huidige wet niet werkt" ”

    De wethouders hekelen het feit dat de Participatiewet mensen zonder werk behandelt als fraudeurs. “De wet zorgt dat zij steeds weer worden vernederd met verplichtingen en strenge controles die helemaal niet bij hen passen.” Volgens de bestuurders is het ook onbegrijpelijk dat de bijstanduitkering bewezen ontoereikend is om van te leven en toch niet wordt opgehoogd. Zeker in deze tijd van grote energiearmoede, waardoor nog meer mensen in grote problemen komen. Daarnaast ervaren de wethouders nu onvoldoende ruimte om ook zelf waardevol werk te creëren, wanneer mensen zelf geen betaald werk kunnen vinden.

    In het Manifest doen de wethouders concrete eisen voor verandering: ........................................