Vuurwerkvrijbord

Landelijk Vuurwerkoverlast-meldpunt & alternatieve Vuurwerkvrije zones in Haarlem

Tijdens de kerst is het landelijke Meldpunt Vuurwerkoverlast geopend door 30 GroenLinks afdelingen, met landelijk al meer dan twaalfduizend overlastmeldingen op 27 december. Voor de Kerst heeft de gemeente Haarlem op 2 locaties een alternatieve vuurwerkvrije zone ingesteld.

De twee ‘alternatieve vuurwerkvrije zones’ zijn ingesteld bij het Spaarne Gasthuis en bij het Vogelhospitaal. De burgemeester heeft de suggestie voor dergelijke zones van de GLH-fractie overgenomen en heeft borden laten ontwerpen en plaatsen op de genoemde locaties. Het bord (zie de afbeelding) is een oproep, die een beroep doet op vrijwillige inperking van gebruik van vuurwerk; vanwege begrip voor het feit dat knallen leidt tot ongezonde schrik bij zieke mensen en zieke vogels. De gemeente hoopt dat mensen elkaar er op zullen aanspreken als wel geknald wordt bij deze locaties. Voor- en tegenstanders van vuurwerk hebben er baat bij als dit experiment slaagt.

Op de website vuurwerkoverlast.nl zijn op 27 december al 116 meldingen van overlast door vuurwerk gedaan in Haarlem. Met name in Schalkwijk en de IndischeBuurt Noord.

Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van vuurwerk.