‘Hartverwarmend hoe Haarlemmers elkaar helpen’

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee komt een einde aan vier jaar Duurzaam Doen, zoals het huidige coalitieakkoord heet. We blikken terug met de burgemeester en vijf wethouders. Wat waren de hoogtepunten? Waar zijn ze trots op? Marie-Thérèse Meijs, wethouder van zorg, welzijn, volksgezondheid, wonen en cultuur, bijt het spits af.

‘Duurzaam doen’ betekent voor mij als wethouder vooral: duurzaam omgaan met mensen’, vertelt wethouder Marie-Thérèse Meijs. ‘Duurzaam wil zeggen dat we de mensen die we een helpende hand reiken, ook perspectief geven, zodat ze zich op den duur zoveel mogelijk zelf redden.’

Plek voor iedereen

Door corona hadden – en hebben – bepaalde groepen kwetsbare mensen extra hulp van de gemeente nodig. Dak- en thuislozen bijvoorbeeld. Door de anderhalvemetermaatregel kon de reguliere opvang al snel niet iedereen meer een plek bieden. Er moesten extra voorzieningen komen. Meijs: ‘Het Leger des Heils, RIBW en andere opvangorganisaties hebben zich ontzettend flexibel en vindingrijk getoond. Samen hebben we ervoor gezorgd dat mensen onderdak kregen, onder meer in de Beijneshal, op een riviercruiseschip in het Spaarne en in hotels. Het is hartverwarmend om te zien hoe Haarlemmers op moeilijke momenten de helpende hand bieden om te voorkomen dat mensen in de knel nog meer geïsoleerd raken.’

Perspectief

Met opvangplekken alleen ben je er nog niet. Mensen in de maatschappelijke opvang hebben ook perspectief nodig, een vooruitzicht op een eigen huis. Daarom heeft de coalitie in de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. ‘Ik ben trots op de stappen die we hebben gezet voor de komst van twee hele bijzondere voorzieningen: Domus Plus en Skaeve Huse’, zegt Meijs. ‘Met een vaste woonplek buiten de woonwijk krijgen mensen de zorg die zij nodig hebben. We hebben hierover veel gesprekken gevoerd met wijkbewoners die zich zorgen maken. Ik ben ervan overtuigd dat we samen kunnen voorkomen dat deze groep dak- en thuislozen nog meer in de problemen raakt en overlast veroorzaakt voor de omgeving.’

40-40-20-maatregel

‘Een woning voor iedereen’ is een hot item. Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. Hoe zorg je ervoor dat voor iedereen plek is, ook voor starters op de woningmarkt, en het liefst ook nog betaalbaar? Meijs: ‘We hebben in de afgelopen vier jaar maatregelen genomen om de woningmarkt te reguleren, waaronder de 40-40-20-maatregel. Van nieuwbouwprojecten is 40 procent bestemd voor sociale huur en nog eens 40 procent voor middenhuur en -koop. Daarnaast voeren we begin 2022 als een van de eerste steden in Nederland de opkoopbescherming in. Met deze maatregel hebben we meer grip op de woningmarkt en bieden we koopstarters op  de woningmarkt en mensen met een middeninkomen meer kansen  op een betaalbare woning.’

Cultuur voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid was ook op het vlak van cultuur een rode draad. En dat zal zo blijven, zo is te lezen in het nieuwe Cultuurplan voor Haarlem dat het college in november heeft vastgesteld. Meijs: ‘Alle Haarlemmers moeten van kunst en cultuur kunnen genieten. Daarom brengen we het naar de mensen toe, in hun eigen wijk. Er zijn nu al prachtige kunstwerken in de buitenlucht te bewonderen. Denk aan de muurschilderingen in Schalkwijk en het centrum van de stad, en de Beeldengalerij aan de Dreef.’

Bijzondere ontmoetingen

Kunst maakt iets los en brengt mensen samen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het Participatiekoor, waarin mensen met en zonder dementie samen hoogtepunten uit de Matthäus Passion zongen. En in het project Haarlems Goud, waarmee Haarlem in 2019 de Lang Leve Kunstprijs won. ‘Prachtig om te zien hoe ouderen genoten van schilderen en fotograferen’, zegt Meijs. ‘Ook andere activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de Week tegen Eenzaamheid, zorgden voor betekenisvol contact en blijdschap. Voor al deze bijzondere ontmoetingen die ik in de afgelopen vier jaar als wethouder had, ben ik enorm dankbaar.’