GroenLinks heeft zich positief uitgesproken voor een investering in Meerwijk van 25 miljoen euro voor het project: Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk (IVORIM). Meerwijk is toe aan groot onderhoud. De riolering in Meerwijk is aan vervanging toe, maar we gaan voor meer maatregelen. In de vorige periode is het achterstallig onderhoud door GroenLinks aangekaart. Het college heeft in de commissie beheer van 14 november gevraagd om richting te geven aan de uitvoering van het plan.

De gehele commissie heeft steun uitgesproken voor het maximale scenario. Een scenario waar ook rekening is gehouden met de duurzame toekomst van deze wijk. Dat houdt in dat de hele wijk als 30 km zone wordt ingericht, er ruimte is voor klimaatbestendigheid en voldoende budget om het warmtenet aan te leggen. Dit warmtenet wordt aangesloten op de geothermie put die ook in voorbereiding is als voorbeeld project binnen onze energietransitie. De geothermie put brengt de warmte uit de aarde naar het warmtenet.

De maatregelen die voor deze wijk worden voorgesteld dragen bij aan een klimaatbestendig en CO2 neutraal Haarlem. Voor de keuze van dit scenario is een maatschappelijk kostenbaten analyse gemaakt. Het maximale scenario houdt in dat elke geïnvesteerde euro € 3 oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt door het verminderen van de hittestress, voorkomen van wateroverlast en de waardestijging vastgoed door verbetering ruimtelijke kwaliteit.

Meer informatie over de investering in Meerwijk vindt u hier

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/14-november/17:00/20-50-uur-IVORIM-scenariokeuze-masterplan-MS

Melissa Oosterbroek