2 Februari is er in de gemeenteraadsvergadering een nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot de zonnepanelen in beschermd stadsgezicht.

In Haarlem is nu het vooruitstrevende en hernieuwde beleid voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en op monumenten vastgesteld.

Het college heeft eind 2021 een mooi vormgegeven beleid voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht en op monumenten voorgesteld en in de inspraak gebracht.  Vanuit de stad is er veel ingesproken, juist door bewoners die graag meer ruimte willen in het beleid. GroenLinks ziet dat er mogelijkheden zijn voor de verruiming van de regels en diende daarom amendementen(wijzigingen) hiervoor mede in. Met de GroenLinks-motie "Hoe meer zonne-energie opwek Hoe meer vreugd" wordt gevraagd; om bij het maken van de legplannen, voor zoveel-mogelijk panelen te gaan, het liefst dakvullend.

In de motie staat ook  vermeld dat naar aanleiding van een rapportage van afgewezen aanvragen,  in januari 2024, het beleid kan worden bijgesteld en zo mogelijk verruimd.

(Mogelijk heeft u, Melissa Oosterbroek, raadslid en woordvoerder energie namens GroenLinks Haarlem, al eerder in het KRO televisieprogramma Pointer over de kwestie zonnepanelen versus erfgoed en beschermd stadsgezicht gehoord en gezien. (zie: Uitzending gemist | Pointer, Klimaatconflict in de stad op Nederland 1.)

Lees hier het beleid https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/Vaststellen-Beleid-zonne-energie-in-beschermde-stadsgezichten-en-op-monumenten

Amendement https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/16-01BISAmendement-D66-GLH-VVD-CU-CDA-beleid-zonne-energie-legplan-strak-maak-gebruik-van-zon-op-dak-3.pdf

Amendement https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/16-02-Amendement-D66-GLH-SP-Maak-gebruik-van-zonlicht-bij-monumenten-uit-het-zicht.pdf

Motie 16-03-Motie-GLH-D66-AP-CU-Hoe-meer-zonne-energie-opwek-hoe-meer-vreugd.pdf (haarlem.nl)

Foto: Jurriaan Hoefsmit