De verkiezingen van 17 maart zijn cruciaal voor het klimaat en daarmee onze toekomst. Je hebt de kans om te zorgen voor Meer Toekomst.

Bij GroenLinks geloven we in meer.
Meer leven.
Meer samen.
Meer geld voor zorg, onderwijs en klimaataanpak.
Meer betaalbare woningen.
Meer welzijn, aandacht en perspectief.
Meer groen.
Meer toekomst.

Dat vormt de basis van onze plannen.
Omdat we elkaar niet minder, maar veel meer nodig hebben.
Alleen zo krijgen we een land waarin we meer gunnen en delen.
Een land waarin je kunt zijn wie je bent.
Waarin we zorgen voor onze gezondheid en die van onze natuur.
Zodat er meer overblijft voor toekomstige generaties.
Meer Toekomst. Meer GroenLinks.

#MeerToekomst @groenlinks