Er moeten meer (betaalbare) woningen komen. De uitdaging is om niet alleen te zorgen voor voldoende woningen, maar ook om deze eerlijker te verdelen en te zorgen voor een prettige, groene, klimaatpositieve leefomgeving. Hoe doe je dat?

 Groen in de buurt

 We hebben allemaal gemerkt afgelopen jaren hoe fijn het is om groen in je omgeving te hebben. Groen verkoelt, zorgt voor recreatie en verhoogt je eigen geluk. Daarom wil GroenLinks niet in de groene randen rond Haarlem bouwen. We kiezen ervoor om nieuwe woningen in de stad te bouwen, en dat juist in gebieden waar nu weinig groen is. Denk bijvoorbeeld aan het gebieden Schalkwijk-midden (het gebied tussen de Europaweg en Amerikaweg grenzend aan het Spaarne Gasthuis). In dit gebied staan veel verouderde kantoren met veel verharding in de openbare ruimte. Door hier kantoren om te bouwen tot betaalbare woningen, de auto uit het gebied te halen en de openbare ruimte volop te vergroenen, sla je 3 vliegen in één klap. Minder leegstand, meer woningen en meer groen. We willen buurttuinen, parkeertuinen, hangende tuinen, geveltuinen en groene slingers. Het kan ons niet groen genoeg. Dat is de keuze van GroenLinks.

 Fiets, OV en stoepganger op 1

 De openbare ruimte is in Haarlem als een van de meest versteende steden van Nederland al schaars. Wij willen deze schaarse ruimte graag benutten voor vergroening en ontmoeting, niet voor het parkeren van auto’s, die meer dan 95% van de tijd stil staan. Dat hoeft ook niet. Haarlem is een ideale stad voor de (elektrische) fiets en om doorheen te lopen. Daar zetten wij de komende jaren op in. Op dit moment is het autobezit in Haarlem relatief hoog: door in te zetten op andere vormen van mobiliteit kunnen we dus grote winst behalen ter versterking van duurzaamheid en veiligheid in de stad. Bij nieuwbouw bouwen we niet voor de auto, maar voor de fiets, zodat er ook meer ruimte ontstaat voor groen.

 De wooncrisis te lijf

 De wooncrisis vraagt om duidelijke keuzes. Daarom kiest GroenLinks ervoor om 10.000 woningen bij te bouwen tot 2030. Daarvan is minimaal 90% betaalbaar. Daarbij zorgen we ervoor dat er veel meer groen bijkomt bij nieuwbouw. Met jouw stem 16 maart geven wij een krachtig groen en links antwoord op de wooncrisis.