De Koepel
De Koepel

Mijlpaal voor De Koepel

Uitegesproken GroenLinks tijdens de commissie Ontwikkeling 4 april door Jasper Dronst

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van donderdag 4 april werd er gesproken over de Koepel. Er is weer een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Koepel. Sinds het begin van het plan heeft de gemeente een terugkooprecht op de Koepel. Dit is (op initiatief van GroenLinks, D66 en meer partijen) erop gezet zolang onderwijs niet gegarandeerd was. Alleen houdt het nu ontwikkelingen tegen. Partijen gaan niet miljoenen investeren zolang dit terugkooprecht erop zit. Dus moet dit recht eraf was de centrale vraag.

Wat betreft GroenLinks wel. Immers, er ligt een goed voorstel wat betreft het onderwijs.

"Voorzitter, Als onderdeel van de landelijke sluiting van een aantal gevangenissen komt de Koepelgevangenis in Haarlem Oost binnenkort vrij voor een nieuwe invulling. Het RVB
(Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) is hiervoor de gesprekspartner. Kijkend naar de dynamiek rond Nieuwe Energie, maar ook de Amsterdamsebuurt, kent de plek, met veel gemeentelijk eigendom, aanzienlijke potentie om letterlijk in 360 graden als vliegwiel voor Haarlem Oost te fungeren. Dit is één van de drie meest kansrijke projecten. Te denken valt aan culturele instellingen, woningen, een hotel of kleine creatieve bedrijven. Risico is wel dat het langdurig leeg zal blijven staan.

Aldus, het het is toch de avond van de anekdotes, de ontwikkelstrategie Haarlem oost uit 2014, het eerste onderwerp wat ik in deze commissie behandelde.

Voor mijn fractie heeft altijd een spoedige ontwikkeling van de Koepel voorop gestaan. Maar niet zomaar een ontwikkeling. Voor ons was het een zoektocht naar een proces waarin het plan met de meeste maatschappelijke toegevoegde waarde voorop zou staan. Daarom hadden we totaal geen vertrouwen in de rijksroute. Daarin zou altijd het plan bovendrijven met de grootste zak met geld. En daar pasten we voor. Daarom waren en zijn we ook groot voorstander van de AB-BC constructie en het gunnen aan Panopticon. Het ingaan van deze route had nogal wat voeten in de aarde. Het eerste voorstel van het college januari 2017 werd niet goed ontvangen en met een flink aantal partijen hebben we via een amendement een groot aantal voorwaarden opgesteld voor de verkoop. Deze voorwaarden hébben we ingebouwd om wat meer grip als raad te krijgen. Een belangrijke hierin is het terugkooprecht welke vanavond centraal staat.
Op het moment van het opstellen van genoemd amendement stonden alle seinen op groen. Stedenbouwkundig, programmatisch, maar het onderwijs was nog niet zeker. En daarom specifiek het terugkooprecht. Voor het onderwijs. Maar, niet om de ontwikkelingen te vertragen of tegen te houden. En daar zijn we nu aanbeland. Er zijn grote stappen gezet met het onderwijs en het plan. Een kleine 2 weken bijvoorbeeld waren we te gast in de Koepel en ik ben daar echt positief verrast door de energie van alle partijen die mee willen doen. Zit echt veel energie in dit plan en daar wil ik alle betrokkenen een groot compliment voor maken. Maaarrrrrr

Centrale vraag is nu, kan het terugkooprecht eraf. Hebben we er voldoende vertrouwen in dat het qua onderwijs helemaal goed gaat komen. En daar zit wel het dilemma. Eerlijk is eerlijk, vanaf het begin zal er gelijk een academische omgeving zijn, maar de academische accreditatie is dan nog niet direct geregeld. Tegelijkertijd, als het terugkooprecht er nu niet af gaat, gaat de boel failliet en weet je zeker dat de komende 100 jaar dat academische doel niet gehaald wordt, een weg die Groenlinks niet op wil. Wethouder, ik houd me in de eerste termijn even tot deze kern. Vraag aan u of u zo in zou willen gaan op hoe afgelopen jaar de discussies over onderwijs met SRH en Panopticon zijn verlopen en hoe u tegen dit dilemma aankijkt."