Vanaf 1 januari heeft Haarlem een milieuzone tegen vervuilende vrachtwagens. In het Centraal Stedelijk Gebied-Haarlem mogen nu alleen nog vrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger het gebied rond de binnenstad en de binnenstad zelf in. Met de zone wordt de verkeersuitstoot verminderd. Dat is belangrijk voor een gezondere lucht en minder klimaateffect.
 

“ Uit verkiezingsprogramma: "GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat Haarlem in 2022 een milieuzone gaat invoeren (en gaat voor een zero emissie-zone) in een deel van Haarlem." ("Toegang tot de milieuzones blijft voor invaliden met een auto mogelijk.") ”

Milieuzone

Nederlandse steden voor betere luchtkwaliteit

Haarlem zet zich al lange tijd in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld met maatregelen zoals het stimuleren van lopen, fietsen en het gebruik van OV. Ook het verschonen van het autoverkeer, door het bevorderen van rijden op aardgas, groen gas en elektriciteit. De milieuzone is een volgende stap naar schonere lucht.

"Er is gelukkig steeds meer aandacht voor luchtkwaliteit in steden," vertelt Robbert Berkhout, die als GroenLinks-wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit in zijn portefeuille heeft. De milieuzone is onderdeel van het Schone Lucht Akkoord, dat Haarlem samen met 35 andere gemeenten, 9 provincies en minister van Veldhoven op 9 januari 2020 ondertekende. "Met de groei van de stad, het toenemende aantal inwoners die in en uit de stad reizen is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Zodat Haarlem een prettige en leefbare stad blijft om te wonen, werken en leven voor iedereen."

Robbert Berkhout

Vrachtvervoer moet schoner

"Met het Schone Lucht Akkoord zetten we in op minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. De eerste stap is dat we werken aan schoner vrachtvervoer. In Haarlem mogen nu alleen nog vrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger het gebied rond de binnenstad in. Dat scheelt flink in de uitstoot van fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden in een gebied waar mensen wonen, werken en winkelen."

Vanaf 2025 nul-emissiezone

De volgende stap is dat er in 2025 alleen nog vracht- en bestelauto’s de stad in mogen die geen schadelijke uitlaatgassen hebben. Hiervoor heeft Haarlem in 2015 de Green deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES) ondertekend en werkt er sindsdien samen met de vervoerders aan. Zo zorgen we in Haarlem samen voor een schone lucht en een beter klimaat.

De emissieklasse geeft aan hoeveel schadelijke stoffen een vrachtwagen uitstoot. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Wie niet zeker weet of zijn vrachtwagen aan de eisen voldoet, kan dat hier controleren. 

milieuzonechec