Tijdens de raadsvergadering van 6 maart jl. heeft GroenLinks een motie ingediend voor een onderzoek naar een fietsbrug over het Spaarne.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze fietsbrug bij de nieuwbouwplannen in het Scheepmakerskwartier gerealiseerd zou worden. De brug was onderdeel van de oost-west fietsroute. Omdat de brug op de geplande lokatie (bij molen De Adriaan) een te grote hindernis zou vormen voor de scheepvaart, is deze uit de plannen geschrapt. Het geld dat voor de brug was bedoeld, is nu gereserveerd voor de realisatie van een passantenhaven.
Het belang van een goede oost-west fietsverbinding is daarmee echter niet verdwenen, integendeel. Voor een autoluwe binnenstad en een beter milieu is het belangrijk goede fietsvoorzieningen te creeren. Het college heeft bovendien toegezegd op zoek te gaan naar een andere lokatie voor de brug, alsmede de financiering hiervoor .
Een artikel in het Haarlems Dagblad van 27 februari was voor GroenLinks aanleiding een motie in te dienen, waarin zij het college aanspoort op korte termijn werk te maken van het onderzoek en op zoek te gaan naar financiering voor de brug. Het artikel schetste een alternatief voor de brug dat wat GroenLinks betreft zeker het onderzoeken waard is, namelijk op de plek van de in 1804 afgebroken Sint Nicolaasbrug bij de Koralensteeg.
Het college heeft de motie overgenomen en toegezegd bij de kadernota (begin juni) met een voorstel te komen.

Voor meer informatie, zie Artikel Haarlems Dagblad