Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 maart jl. heeft GroenLinks een motie Groenplan ingediend. In deze motie wordt het college opgedragen erop toe te zien dat bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten eerst een groenplan wordt gemaakt, wat vervolgens als onderlegger wordt gebruikt bij de verdere planontwikkeling.

Tot op heden moest al te vaak het bestaande groen wijken voor nieuwbouw. Pas in een laat stadium van de planontwikkeling werd vervolgens ‘ nieuw groen’ ingetekend. Het groen wordt daardoor een ‘ ondergeschoven kindje’, en dat terwijl Haarlem al een van de meest versteende gemeenten van Nederland is. De motie moet hier verandering in brengen.

De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

 

Tenda Hoffmans