Door het hele land zullen vanaf 30 maart tot 30 september verschillende derby’s plaatsvinden van gemeenten die tegen elkaar tegels wippen. Alle inwoners van Nederland kunnen zelf aan de slag met de tegels in hun (gevel)tuin! De gemeente met de hoogste TPI (gewipte Tegels per Inwoner) wint de prestigieuze Gouden Tegel!

Relatieve telling

Alle gemeenten zijn anders, een gemeente met meer inwoners kan makkelijker winnen bij een telling met het absolute aantal tegels. Daarom gebruikt NK-tegelwippen een relatieve telling, namelijk de TPI (gewipte Tegels per Inwoner).

Wie kan er mee doen?

Het antwoord is iedereen! Maar zorg wel dat de tegels die je wipt van jezelf zijn. Ga niet zomaar in de openbare ruimte een plein wippen. Heb je geen tuin? Denk eens aan een geveltuin, zie haarlem.nl/geveltuintjes. Ook de gemeente zelf kan gewipte tegels doorgeven wanneer ze bijvoorbeeld de openbare ruimte vergroenen. Bedrijven of scholen die hun terrein vergroenen kunnen ook gewipte tegels opgeven.

Wanneer

Meedoen door tegels te wippen kan vanaf 30 maart t/m 30 september 2021. Geef het aantal tegels dat je gewipt hebt plus een bewijsfoto hier op en ze worden opgeteld bij de Tegelstand.

stand op 31 maart 2021