En dat is belangrijk, want Haarlem is Haarlem niet zonder haar unieke winkels en horeca. De komende maand worden in totaal acht groenbakken met bankjes in de Grote Houtstraat geplaatst.

Actieplan Detailhandel en Horeca

Het aantrekkelijker maken en het vergroenen van de binnenstad is een van de acties die onderdeel uitmaakt van het Actieplan Detailhandel en Horeca, waarmee de gemeente in samenwerking met ondernemers concrete en zichtbare verbeteringen doorvoert om Haarlem nog aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek en bezoekers. Daarnaast zorgt vergroening voor het verlagen van de  hittestress in de zomermaanden.