Meet&Greet20192020
Meet&Greet20192020

Nieuwjaarsreceptie-Meet and Greet

Adri Zuidervaart; de afdelingsvoorzitter, brengt een toast uit op een goed 2020. “GroenLinks gaat onverminderd verder met Groene en Sociale politiek als creatieve en Toekomstgerichte partij. In '21 én '22 komen er verkiezingen en daarom wordt al gestart met voorbereiding voor het nieuwe program voor '22-en-verder en met talentenontwikkeling." Hij geeft het woord aan ‘onze diamant’ Jasper Drost de Fractievoorzitter.
Jasper spreekt geen speech uit maar daagt iedereen uit mee te doen met “de Grote–voor-je-het-weet-is-hij-weer voorbij- GroenLinks-Haarlem- 2019- kennisQUIZ”. Ieder kan op zijn/haar mobiel meedoen via de site ‘menti.com’. De Quiz heeft een vijftal vragen, bijvoorbeeld: Hoeveel stemmingen zijn er in 2019 geweest in de raad over collegevoorstellen, moties amendementen enz.: ±150 – ±350 -±700-±7000?

Het juiste antwoord is ±700. Een misleidende vraag is wat een GLH-speerpunt was in 2019 omdat elk van de 6 mogelijke antwoorden goed is.
Helaas laat de techniek het afweten en laat de site niet zien wie de winnaar is. Jasper overhandigd daarom de prijs: een Dopper, aan Louise van Zetten, het dan enige aanwezige oppositie-raadslid (Moussa komt later). Louise is blij verrast ook al omdat zij niet meegedaan heeft met haar smartphone. Later komt de uitslag alsnog door en dan blijkt dat wethouder Robbert Berkhout de Quizwinnaar is op juistheid en snelheid.

Daarna worden er vele goede gesprekken gevoerd onder de aanwezigen.