OndertekeningAdri

Ondertekening coalitieprogramma door fractievoorzitters en afdelingvoorzitters

Robbert Berkhout: "Ik ben trots op het bereikte akkoord en wil hier nadrukkelijk even een paar punten uit benoemen:

Vanuit GroenLinks noem ik dan uiteraard Duurzaamheid. We maken wezenlijke keuzes. Zo kiezen we ervoor om niet langer alleen naar de kosten van iets te kijken maar juist ook naar de daadwerkelijke waarde. Wat is maatschappelijk waardevol om in te investeren. We zetten stappen in de richting van een milieuzone en kiezen daarmee voor schone bereikbaarheid. We gaan echt stappen maken naar aardgasloos Haarlem, te beginnen in Meerwijk. Maar duurzaamheid is niet alleen voor mensen die het kunnen betalen maar voor iedereen. Er staan concrete zaken in het programma.

Sociale Voorzieningen: We zijn een sociale stad maar we doen er nog een tandje bij deze periode, specifiek op het gebied van werk en inkomen, extra budget voor schuldhulpverlening, het naar werk helpen van mensen in de bijstand en het beschikbaar stellen van minimavoorzieningen voor een grotere groep.

Mobiliteit: We kijken naar voetganger, fietser en het Openbaar vervoer, en bij dat laatste met name regionaal. De mindset is het realiseren van schone bereikbaarheid. Daar worden concrete stappen in gezet, we komen met een uitwerking van de Structuurvisie Openbare Ruimte.

Laatste maar niet minste punt is participatie: We gaan het nog meer samen-doen. In elk stuk komt een participatieparagraaf. We voeren een fonds voor journalistiek in. Belangrijk is dat we ruimte creëren om te experimenteren, om los te laten. Dit kan ook betekenen dat er zaken niet goed gaan. Maar dat is niet erg, we moeten lef tonen en durven te experimenteren."