Wethouder Sikkema

Ondertekening intentieverklaring Fietsroutes tussen steden in Metropoolregio

Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben.

Op 7 februari hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (waaronder Haarlem) en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren.

Wethouder Cora Yfke Sikkema zette namens de gemeente Haarlem haar handtekening.

Zie foto met fietsnetwerk: