Inspreker bij concept Ontwikkelvisie Zuid West
Inspreker bij concept Ontwikkelvisie Zuid West

Ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van 7 maart werd de concept ontwikkelvisie Zuidwest besproken. Het onderwerp leeft. Er waren veel bewoners naar het stadhuis gekomen om in te spreken of om mee te luisteren.

In Haarlem is er een groot tekort aan woningen. Daarom vindt GroenLinks dat er komende jaren 10.000 woningen bij mogen komen. Het groen om de stad blijft groen. Dat betekent dat nieuwe woningen binnen de stad gebouwd moeten worden. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat voorzieningen meegroeien, dat er meer groen komt en minder autoverkeer.

De woningen mogen worden gebouwd in 8 ontwikkelzones door de hele stad heen. De eerste ontwikkelzone is besproken. Dit is de ontwikkelzone Zuidwest. Deze ontwikkelzone bevindt zich tussen de Pijlslaan, Leidsevaart, Randweg en het Spoor. Op deze plek (Grijpensteinweg, Stephensonstraat en Eysinkweg) kan goed wonen met werken gecombineerd worden. Mooie plek volgens GroenLinks om woningen te bouwen. Wel moet er veel aandacht uitgaan naar mobiliteit. GroenLinks wil hierbij voorrang voor fiets en OV. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuw treinstation tussen de Pijlslaan en Westergracht.

Veel bewoners die naar het stadhuis waren gekomen gaven aan bezorgd te zijn over de mogelijke bouwhoogte en gevolgen voor de leefbaarheid. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er niet alleen gebouwd gaat worden, maar dat het wijken gaan worden die leefbaar zijn, waar het prettig is om te wonen en er ook voorzieningen zijn. Op deze balans zal GroenLinks scherp toezien.

Tijdens de commissie sprak Jasper Drost namens GroenLinks de volgende woorden:

Voorzitter,

Ja daar is hij dan. De langverwachte ontwikkelvisie Zuidwest. Één van de 8 ontwikkelzones van Haarlem. Het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp leeft.

Ik zal beginnen met de uitgangspunten van GroenLinks in dit verhaal en welke afspraken we gemaakt hebben met de coalitie. Daarna zal ik ingaan in hoeverre die uitgangspunten ook terugkomen in deze visie, vertel wat over het vervolg en misschien dat ik nog iets over participatie ga zeggen.

Er is woningnood in Haarlem. GroenLinks is een linkse, sociale partij en daarom hebben onze leden ons met ons verkiezingsprogramma op pad gestuurd met een aantal uitgangspunten hiervoor. We vinden het belangrijk dat hoe dik je portemonnee ook is, je in elke wijk van Haarlem een woning kunt vinden. Haarlem als ongedeelde stad. Daarom willen we meer sociale huurwoningen aan de westkant van Haarlem. Maar daar houd het niet op. GroenLinks vindt het belangrijk dat er plekken zijn in de wijk om elkaar te ontmoeten. Want onbekend maakt onbemind. Dus woningen erbij, maar voorzieningen moeten meegroeien.

Maar wáár doe je dat. GroenLinks is voor bouwen binnen de stad. Verdichten dus. We bouwen niet in de groene zoom. Dus niet in Westelijk tuinbouwgebied en Poelpolder. Bedrijventerreinen waar je goed wonen en werken kunt combineren zijn dus ideaal. Verder wilt GroenLinks duurzame, liefst energieleverende woningen en willen we dat er vol op openbaar vervoer en fiets wordt ingezet. Als laatst qua uitgangspunten willen we een wijk die is bestand tegen het klimaat van de toekomst en willen we meer groen waaronder groene daken. Nogal wat uitgangspunten dus.

Het coalitieprogramma sluit hier goed op aan. In de 8 ontwikkelzones wordt gekeken naar nieuwe vormen van mobiliteit en versterken we sociale samenhang oa door de voorzieningen mee te laten groeien. In die zones kijken we of er 10.000 woningen gebouwd kan worden.

Ja en dan de grote vraag, vindt GroenLinks dat al die uitgangspunten nu in de visie staan. Het korte antwoord daarop is Ja, letterlijk staan onze uitgangspunten er allemaal in. Zo staat er dat er 750 sociale huurwoningen kunnen komen, woningen die we kei- en keihard nodig hebben, de woningcorporaties zeiden het al. Er is rekening gehouden met voorzieningen, energieneutrale woningen, combineren van wonen en werken, energietransitie, klimaatadaptatie. Wat betreft mobiliteit hebben we onze zorgen en ik kan me aansluiten bij de zorgen van wegcomite Eerste Emmastraat en ook meerdere andere insprekers. Daarbij, reizigersvereniging Rover zei het al terecht in de krant, dit is een ideale plek voor een treinstation. Dat vindt GroenLinks ook. Het staat er een beetje in in de visie, maar we willen dit station en de visie op openbaar vervoer veel sterker in de definitieve versie terug zien komen. Zet vol in op OV.

Dat was het korte antwoord, maar dan het langere. Want zoals ik al zei, het staat er wel letterlijk in, maar hebben we garantie dat we ook echt die kwaliteit krijgen die GroenLinks zo graag wil voor dit gebied? Nee, die zijn er nog niet. Op dit moment is dit echt pas een papieren tijger. En in het verlengde, daar heeft GroenLinks een belangrijke zorg in. De grootste opgave in dit gebied is de transformatie van de Grijpensteinweg, de Stephensonstraat en Eysinkweg. Wat GroenLinks gaan we daar dan ook vol op inzetten. Nieuwe woningen, vergroening, transformatie. Maar we zijn de eigenaar niet van die gronden. Wel van het groen. Doembeeld voor ons is dat we lekker gaan bouwen in het park, jaar later is het crisis en alles valt stil. Voorwaarde van GroenLinks is dat in het hele plan meer groen komt. Dus niet zomaar bouwen in het groen.

Als laatst, beloofd is beloofd, participatie en dan kijk ik nu ook naar de publieke tribune, insprekers, mensen op de gang en richt ik me tot de mensen thuis. Nee, dit is niet de laatste kans om hierover in te spreken. We zijn net begonnen. Komende weken heeft u de kans om online uw zienswijze in te dienen. Immers is deze ontwikkelvisie nog een concept. Daarna volgen er nog tal van volgende stappen. Een stedenbouwkundig plan, onderzoeken, bestemmingsplan. Allemaal momenten voor inspraak. Maar, welke kant het ook opgaat met dit gebied, er gaat veel veranderen. GroenLinks kan zich goed voorstellen dat die onduidelijkheid onrust geeft. Denk dat het dan ook goed is dat de wethouder zo ingaat op op welke manier hij de omliggende buurten, ook die in Bloemendaal en Heemstede (spoorwegkwartier) gaat informeren en activeren.

Jasper Drost