De initiatiefgroep Duurzaam Haarlem heeft een boekje gemaakt, waarin je kunt zien dat Haarlem al aardig op weg is met duurzame projecten. Zij hebben dit onlangs aangeboden aan wethouder Divendal bij de conferentie: ‘Samen bouwen aan Haarlem Klimaatneutraal’. Voor een werkelijk duurzame stad moet er méér gebeuren.

De gemeente is nu een 100 dagen verdieping ingegaan, dus in februari/maart 2008 komt er een vervolg op de conferentie en zullen maatregelen op het terrein Gebouwde Omgeving, Industrie & Bedrijvigheid en Verkeer & Vervoer zijn uitgewerkt. Wij, de initiatiefgroep geeft hier haar ideeën weer, een doorkijkje naar 2020, dus 10 jaar voordat Haarlem klimaatneutraal is. Hoe het zo mooi kan worden, staat hieronder beschreven.

Zonne-energie

Op het gebied van zonne-energie kan veel. Zo heeft de gemeente Heerhugowaard een gehele wijk op de zon gericht, de ‘Stad van de Zon’. Dit hebben veel gemeenten nagedaan. Alle woningen zijn hier energiezuinig gebouwd en gericht op de zon. Haarlem had weliswaar niet de ruimte om ook nieuw te bouwen, maar als we wat beter kijken: zien we dat vele m2 dak gebruikt zijn om ook van Haarlem een ‘Stad van de Zon’ te maken. Daarnaast heeft ze haar eigen weg gevolgd naar duurzaamheid. Het 2 MW-project heeft navolging gekregen. Heel Schalkwijk, een groot deel van Haarlem-Noord en ook de binnenstad staan vol met zonnecollectoren. De zon als dé leverancier van energie wordt ten volle benut.

Windenergie

De offshore windparken leveren een groot deel van de energiebehoefte. De windparken Egmond aan Zee en IJmuiden leveren schone stroom aan een kwart miljoen huishoudens. Hiermee vermijden zij de productie van bijna 400.000 ton CO2 per jaar. Haarlem richt op een duurzame ontwikkeling binnen de bestaande bouw. Op enkele zeer hoge gebouwen staat een ‘Turby’-windturbine.

Biomassa

In 2005 kwam ruim 70% van de groene energie in Nederland uit biomassa, door verbranding, vergisting en vergassing. De grote afvalverbrandingsinstallaties en elektriciteitscentrales verwerken veel biomassa. Ook het Haarlemse afval (biomassa) wordt voor energieopwekking benut. Haarlem blijft een kleine speler met zijn biogas, maar staat hoe klein ook haar mannetje op dit gebied. De RWZI heeft duidelijk minder te doen dan in 2007 immers het water is veel schoner en het schone regenwater hoeft niet meer te worden gereinigd.

Verkeer en Vervoer

Haarlem is een echte fietsstad geworden. De Rode Loper is uitgerold: er zijn door de hele stad heen goede en veilige fietsverbindingen. In de binnenstad en bij de stations en de bushaltes zijn goede, veelal ondergrondse fietsstallingen gebouwd. De luchtkwaliteit is een stuk verbeterd nu het fietsgebruik sterk is gestegen van 36% naar 60%. Het autogebruik is fors afgenomen. Daardoor is Haarlem uitstekend bereikbaar voor wie beslist met de auto in de stad moet zijn. De mensen die naar het strand willen, pakken de fiets of de lightrail. Aan de randen van de stad zijn overlaadstations, waar kleine elektrische wagens de voorraden voor de winkels en bedrijven overladen.

Duurzaam Ondernemen

Uiteraard blijft aanpak van energiegebruik en uitstoot bij de bron het beste. Het bedrijvenpark Waarderpolder is een goed voorbeeld: op grote schaal passen de bedrijven warmtepompen en warmte- en koudelevering toe. Het overschot aan warmte in de zomer wordt in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Wat er nog aan energie nodig is, is groene stroom van de windparken in de Noordzee. Het voormalige industrieterrein is veranderd in een fraai park; door slim ruimtegebruik blijft er ruimte over voor groen. Dankzij het ‘Cradle to Cradle’ concept produceren de bedrijven geen afval meer: alle afvalstoffen en afgedankte producten zijn waardevolle grondstoffen voor hergebruik geworden. De bedrijven gebruiken daarom producten die ofwel bestaan uit grondstoffen die biologisch afbreekbaar zijn en een kringloop in de biosfeer kennen, ofwel uit grondstoffen die een kringloop kennen in de technosfeer (bijvoorbeeld metalen en plastics) en die steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor de industrie, in gesloten processen op duurzame energie.

Water en Groen

De stad heeft water, parken en pleinen, waar vogels fluiten en kinderen spelen. De auto’s staan geparkeerd onder de grond, en waar ze nog rijden, doen ze dat langzaam. De daken van de gebouwen zijn niet alleen bedekt met zonnepanelen, maar ook met groen: sedum en gras. De Westergracht en enkele andere grachten zijn uitgegraven. Er stroomt schoon water doorheen. De stad biedt groene en blauwe ruimte en ademt weer gezond. Haarlem is niet alleen bloemenstad, maar ook bomen- en waterstad geworden! Deze parken, bomen en groene daken zijn ook nodig om steden klimaatbestendig te maken. Het bleek dat zo'n 10% toename van de hoeveelheid groene ruimte in stedelijke gebieden de stedelijke temperatuur met ongeveer 4°C deed verminderen. Wetenschappers gaven aan dat een beperkte toename van parken en straatbomen de voorspelde temperatuurstijgingen in onze steden kunnen compenseren.

Namens de Initiatiefgroep,
Fer Daalderop

De boekjes raken op, ze zijn nog wel bij de gemeente te krijgen of als PDF downloaden en anders kun je contact opnemen met Fer Daalderop.