Dit jaar gaat er een nieuwe woonvisie opgesteld worden. De huidige woonvisie uit 2016 loopt namelijk eind dit jaar af. Een actuele woonvisie is belangrijk. Met de woningcorporaties die in Haarlem actief zijn worden elk jaar afspraken gemaakt die conform deze woonvisie zijn. Daarnaast worden woningbouwplannen getoetst aan deze woonvisie. Zo kun je afspraken maken over het percentage sociale huur in een project of voorwaarden rond duurzaamheid. In deze visie komt dus groene en linkse politiek samen.

 Voor GroenLinks staan 2 onderwerpen centraal: het beschikbaar komen van meer goedkope woningen en duurzaamheid. Het tekort aan woningen is en blijft groot. Daarom komen er tot 2025 10.000 woningen bij, volgens de verdeling van 40% sociale huur, 40% middensegment huur en koop en 20% overige woningen. Daarbij is er een steeds grotere vraag naar bijzondere en alternatieve woonvormen. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook voor groepen die meer zorg nodig hebben plek is in Haarlem.

 Wat betreft duurzaamheid kan het GroenLinks niet duurzaam genoeg. Daarbij heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor álle vormen van duurzaamheid. Daarbij gaat het niet alleen om co2-reductie, klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusiviiteit, maar ook om de sociale kant van duurzaamheid. Denk aan sociale cohesie in een wijk, maar ook sociale veiligheid. GroenLinks wethouder Meijs heeft aangegeven dat al deze thema's terug zullen komen in de nieuwe woonvisie. Deze zal naar planning in december worden vastgesteld door de gemeenteraad.