Geacht College,

Vanaf januari bent u begonnen met de herinrichting Gedempte Oude Gracht (GOG) tussen de Raaks en de Kleine Houtstraat. De werkzaamheden duren tot en met juni 2008 volgens uw berichtgeving en de bussen van Connexxion en auto’s kunnen gebruik maken van de smalle strook asfalt die aan een kant vlak langs de gevel van de GOG is aangebracht. Daarnaast is er het overige verkeer van voetgangers, fietsers, bromfietsers dat zijn weg tussen de opbrekingen moet zien te vinden.

De fractie van GroenLinks is van mening dat u op de GOG een onaanvaardbare verkeerssituatie heeft gecreëerd die voor voetgangers, maar vooral voor fietsers levensgevaarlijk kan zijn. Fietsers en voetgangers die vanuit bijvoorbeeld de Schachelstraat, de Frankestraat of de Jacobijnestraat de GOG willen opdraaien of oversteken worden verrast door verkeer dat vanuit een volkomen onlogische kant komt en dan ook nog eens veel dichterbij dan zij gewend zijn. Degenen die vanuit het zuiden de GOG willen oversteken worden min of meer overvallen doordat, als zij het niet meer verwachten, over het voormalige fietspad aan de overkant van links ineens auto’s en bussen opduiken.

 

We merken dat u met behulp van manshoge hekken (die de situatie alleen maar onoverzichtelijker maken) allerlei borden, tekens op de weg en verkeersregelaars probeert iets aan de onveiligheid te doen. Wij zijn echter van mening dat er van verkeersveiligheid nog maar nauwelijks sprake is. Tevens vragen wij ons af hoe hulpdiensten binnen de daarvoor gestelde termijnen in de omgeving van de GOG hun werk moeten doen.

Wij hebben begrip voor het feit dat u bij de herinrichting GOG met vele (logistieke) problemen worstelt en dat u ook diverse soms tegenstrijdige belangen moet dienen. Het werk moet vlot gedaan worden, winkels moeten bezocht kunnen worden, er mag geen verkeersinfarct ontstaan, het OV moet blijven functioneren. Naar onze mening bent u in uw zoektocht naar compromissen tussen al die conflicterende belangen te ver gegaan.

In de door u gekozen aanpak van dit deel van de GOG, die voor een deel niet meer terug te draaien is, neemt u met de verkeersveiligheid teveel risico’s.

 

Als raadsleden durven wij de nu ontstane situatie niet voor onze verantwoordelijkheid te nemen en we begrijpen eigenlijk niet zo goed hoe het kan dat u deze risico’s wel neemt.

GroenLinks roept u dan ook op om vanuit het voorzorgprincipe per direct de GOG af te sluiten voor bussen en auto’s en niet te wachten totdat er ongelukken gebeuren. De veiligheid gaat voor alles.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie GroenLinks

 

Lukas Mulder