Haarlem, 24 maart 2022

Geachte heer Philips, beste Marnix,

Namens de heren Roduner en Wiedemeijer van PvdA Haarlem heeft u aan alle partijen gevraagd een reflectie te geven op de verkiezingsuitslag en daarbij in te gaan op de belangrijkste uitdagingen voor Haarlem en het te volgen proces van komende onderhandelingen. Allereerst feliciteren we PvdA Haarlem met hun mooie verkiezingswinst.
Haarlem is een groene, progressieve stad. Dit resulteerde 2018 in een duidelijke progressieve uitslag en daarmee een progressief college van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. Wij zijn blij dat Haarlemmers opnieuw hebben gekozen voor een progressieve koers. In de uitslag zien we terug dat er in vergelijking met 2018 meer op progressieve partijen is gestemd. Wij vinden het belangrijk dat deze uitslag is terug te zien in een nieuw te vormen college.

Het halen van de klimaatdoelstellingen is één van de grootste, zo niet grootste opgave waar Haarlem voor staat. Centraal hierin staat de energietransitie. Afgelopen periode heeft laten zien hoe belangrijk het is om lokaal onze eigen duurzame energie op te wekken en hiervoor niet afhankelijk te zijn van andere landen. We zien een gezamenlijke opgave in de raad, maar zeker ook met al onze partners in de stad en niet in de laatste plaats, met de Haarlemmers.

Op het gebied van betaalbaar wonen wil GroenLinks grote stappen zetten. Enerzijds door betaalbare woningen bij te bouwen in de stad. Anderzijds door de huidige woningvoorraad beter te beschermen tegen beleggers. Deze opgave kan niet losgezien worden van klimaatverandering. Het bouwen van deze woningen biedt juist een kans om tegelijk de stad klimaatadaptiever en groener te maken.

We maken ons zorgen over de groeiende ongelijkheid in de stad. Verergerd en zichtbaar gemaakt door de coronacrisis. Dat alle Haarlemmers mee kunnen blijven doen is een grote opgave waar blijvende aandacht voor moet zijn.

Afgelopen periode is er gewerkt aan een andere verhouding tussen partijen in de raad. Gezamenlijk is er gewerkt aan het positioneren van de raad, een verbeterde vergaderstructuur en het beter betrekken van Haarlemmers bij het besluitvormingsproces. Deze thema’s verdienen volgens ons blijvende aandacht en dienen ook terug te komen in het formatieproces. Te denken valt aan het opstellen van een samenwerkingsakkoord waarin gezamenlijk alle partijen invulling geven aan de manier waarop we samenwerken en onze inwoners bij de grote uitdagingen betrekken.

We zouden graag een open formatieproces voorstellen. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee opgedaan in andere gemeenten.
Tot slot: we zien een teleurstellende lage opkomst door het hele land. We zien het als een gezamenlijke opgave voor alle partijen om hier aan te werken en bespreken dit graag in komende formatieperiode.

Groet,
Jasper Drost
Fractievoorzitter GroenLinks Haarlem