Vraagstelling Referendum

Opkomst Parkeerreferendum 18,5% van stemgerechtigden

Van de 128592 stemgerechtigde Haarlemmers, van 16 jaar en ouder heeft 18,5% zijn stem uitgebracht. De uitslag van het referendum is geldig als ten minste 30% van de stemgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet geldig is.

Van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 83,5% van de stemmers tegen gestemd, dat zijn 19807 stemmers. 3826 Stemmers, dat is 16,1% van de uitgebrachte stemmen, stemden voor.

Er zijn 79 (0,33%) blanco stemmen uitgebracht en 65 (0,27%)  ongeldige stembiljetten aangetroffen.