Oproep aan kandidaten voor de positie van wethouder 2022-2026

Op 8 december 2021 hebben wij onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat wij voor de komende periode ook weer wethouders mogen leveren.

Vanaf nu tot 11 februari kunnen potentiële wethouders-kandidaten het profiel voor de positie van wethouder opvragen bij de kandidatencommissie en zich aanmelden door een motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar kandidatenglh2022@groenlinkshaarlem.nl De sollicitaties zijn natuurlijk vertrouwelijk en sollicitanten zullen alleen bekend zijn bij de kandidatencommissie en uiteindelijk de fractie.

De verantwoordelijkheid voor de voordracht van een kandidaat-wethouder aan de gemeenteraad van Haarlem ligt bij de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Haarlem. Vergelijkbaar met de eerdere raadslidsprocedure is er de kandidatencommissie die het sollicitatieproces gaat uitvoeren en uiteindelijk een advies uitbrengt aan de gemeenteraadsfractie van GroenLinks Haarlem. De gemeenteraadsfractie neemt hierna het definitieve besluit welke kandidaat-wethouders voorgedragen worden aan de gemeenteraad voor benoeming.

Voor vragen over het sollicitatieproces kan je terecht bij Patrick Schreuder via kandidatenglh2022@groenlinkshaarlem.nl