Schema Waarderhavenproject
Schema Waarderhavenproject

Passie voor het budgetrecht

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer 11 april 2019 door Melissa Oosterbroek op het onderwerp Verbeter traject fysiek domein

Voorzitter,

In het intern rapport onderzoek beleidsadvisering civiele projecten lees ik er zijn lacunes in het systeem. Het is onvoldoende ingericht op het voorkomen van fouten en het beheersen van de planning, scope en het budget van grote civiele projecten; de samenwerking kan beter, er is een hoge werkdruk, gebrek aan prioriteitsstelling en onrealistische projectplanning. Er is een cultuur waar nee zeggen ‘not done‘ is en een cultuur van intern oplossen. Zodat inhoudelijke issues en beleidsmatig dilemma’s niet snel (genoeg) worden opgeschaald richting bestuur. Hierdoor is niet helder welke beslisinformatie nodig is en blijft beslisinformatie soms ‘hangen’.

Voorbeelden hiervan zien we ook weer in deze vergadering zoals bij de autoluwe binnenstad. Het is dan ook niet zo gek dat we dit stuk nu in de commissie Beheer bespreken en niet in de commissie Bestuur. Dit gaat over een cultuurverandering en dat verander je niet 1,2,3.
 

Als ondernemer weet je wanneer je uit de kosten loopt. Als je te veel kosten maakt heb je te weinig cashflow om je BTW en loonbelastingen te betalen en dan lopen de kosten alleen maar op want met het bureaucratisch systeem van het Rijk valt niet te communiceren! Hoe zorgen we ervoor dat we beter op de hoogte zijn van budgetoverschrijdingen?

Het RKC beveelt onder andere aan om het lerend vermogen te vergrootten van de organisatie door tussentijdse projectevaluaties bij grote en complexe (maatwerk-) projecten. Wellicht kunnen we hier iets leren van het bedrijfsleven waar het gebruikelijk is om met een online systeem automatisch een notificatie te sturen als er meer dan 10 procent staat ingeboekt op een project. Hoe mooi zou het zijn dat we als raad op die manier echt gebruik kunnen maken van het budgetrecht. Dat we op een dinsdagochtend wakker worden, ons realiseren dat er 50k te veel wordt uitgegeven en dat we dan precies weten wanneer en waarom deze budgetoverschrijding is gebeurd. Dat lijkt me een voorbeeld om de raad in deze tijd met ict systemen goed en realtime op de hoogte houden en samen op zoek kunnen gaan naar andere posten in de begroting.

 

Het stuk is door de commissie bestempeld als voortgangsrapportage en komt weer terug in de commissie. Wethouder Snoek heeft in de commissie aangegeven de passie voor het budgetrecht te delen met GroenLinks.

 

Melissa Oosterbroek