De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlem hebben in maart 2019 een gezamenlijk initiatiefvoorstel ingediend waarin zij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden in Haarlem. Voorgesteld werd om - in navolging van steden als Amsterdam en Utrecht - cursussen en praktijkleertrajecten onderdeel te maken van de Haarlemse aanpak met betrekking tot ongedocumenteerden om zo het werken aan perspectief te verbreden. Ook werd voorgesteld om de dekking van de Haarlemse vrijwilligersverzekering aan te passen zodat ook ongedocumenteerden die vrijwilligerswerk verrichten, hieronder vallen.

Op 14 mei 2020 is tijdens de commissie beheer het initiatiefvoorstel in zijn totaliteit overgenomen door het college. Er zal door Stem in de Stad uitvoering worden gegeven aan de opdracht uit het initiatiefvoorstel en daarmee heeft de groep ongedocumenteerden in Haarlem perspectief om te werken aan persoonlijke ontwikkeling die hen zal helpen bij eventueel verblijf in Nederland of bij terugkeer naar het land van herkomst.

Ziggy Klazes