Voor GroenLinks Haarlem leggen Peter van den Doel en Anika Timmerman de belofte af in de raadsvergadering van 21 april.

Een installatie als commissielid.
Anika Timmerman stond op nummer 10 van de kandidatenlijst maar is door voorkeurstemmen gepromoveerd naar nummer 7 op de lijst. Dus een opvolgplek (vervanging) ingeval van ziekte, zwangerschap of aftreden. Is bereid zitting te nemen in de commissie Ontwikkeling.
Peter van den Doel, raadslid in de vorige periode, nummer 5 op de kieslijst maar vanwege voorkeurstemmen van anderen naar nummer 8 gegaan, is de volgende opvolgplek maar bereid in deze periode zitting te nemen in de commissie Bestuur.

Zij maken deel uit/zijn een uitbreiding; van de fractie GroenLinks Haarlem.