Peter van der Mark

Peter van der Mark raadslid af

Aan het einde van de beraadslagingen over de Kadernota bedankte burgemeester Wienen, Peter van der Mark voor zijn (korte) raadslidmaatschap als vervanger van Melissa Oosterbroek, de raad roffelde instemmend op de tafel.