De wijkraden lieten een manifest het licht zien, waarin ze een betere positie ten opzichte van de gemeente bepleiten. In het debat in de Pletterij wordt de politieke partijen gevraagd naar hun visie op de wijkraden anno 2022.

Kijk het debat terug.