Ziggy Klazes, Burhan Gün, Daphne Huysse en Robbert Berkhout

Pilot voor overstap scootmobiel in rolstoel in fietsenstallingen

GroenLinks wil toegankelijke stad voor iedereen

 

GroenLinks diende, samen met OPH en CU,  de motie ‘Van ‘scooter’ naar ‘stoel’ met shoppen als doel’ in.

In deze motie wordt het college verzocht om een mogelijkheid te creëren om voor mensen die met een scootmobiel naar het centrum of naar het winkelcentrum Schalkwijk komen, in de gemeentelijke fietsenstallingen over te stappen in een ter plekke aangeboden ‘leenrolstoel’, zodat ook zij winkels en horecagelegenheden kunnen bezoeken die niet toegankelijk zijn voor hun (grotere) scootmobiel.

Het Rode Kruis wil die pilot graag uitvoeren.

Het college reageerde positief en zal een pilot van een jaar houden die voorziet in deze mogelijkheid.

De motie werd raadsbreed aangenomen.

Ziggy Klazes