In januari heeft de gemeenteraad het bestemmingplan Pim Mulier vastgesteld. Het oorspronkelijke plan om het slecht onderhouden park op te knappen heeft GroenLinks jaren geleden gesteund. Maar in de loop der tijd werd steeds meer een ontwikkeling naar een grootschalig sportcomplex duidelijk waarbij een hoog “Sport Business Centre” op de hoek van de Delft de meeste bezwaren van omwonenden opleverde.

Ook werd er de sportfunctie die voorheen aan de overkant van de randweg  gesitueerd was (Kinheim) naar Pim Mulier verplaatst. Dit betekende o.a. de kap van honderden bomen die lang niet allemaal herplant werden. B&W gaven aan dat het “Park”een uitstraling diende te hebben van een (inter)nationaal sportcomplex en daar hoort volgens de visie van B&W robuuste bebouwing bij die dan mooi aansluit op de bebouwing langs de ijsbaan.
Daarmee verloor B&W de steun van GroenLinks. Via een motie heeft de fractie nog geprobeerd meer duidelijk te krijgen over besteding van een ton euro voor bomen die wij in de vorige periode al hadden veiliggesteld. Een tweede motie vroeg het college extra maatregelen te nemen tegen de parkeeroverlast in de omliggende woonstraten op topdagen zoals tijdens de Honkbalweek. Beide werden niet aangenomen, vooral omdat het college bleef volhouden dat er voldoende parkeerplaatsen waren en dat  “hoogwaardig” groen de kaalslag zou compenseren. De fractie heeft tegen het plan gestemd.

Lukas Mulder.