Ingetekend de torens zichtbaarheid blz 912 Bestemmingsplan
Ingetekend de torens zichtbaarheid blz 912 Bestemmingsplan

Plan Gonnetstraat akkoord

Op de Gonnetstraat nrs 22 en 26 staan verouderde bedrijfspanden al sinds enige tijd leeg. Er is een plan ontwikkeld om deze panden te transformeren naar een eigentijds gemengd woon-werkgebied.

De plannen zijn al enige tijd onderwerp van discussie en de ontwikkelaar is op een aantal punten de raad tegemoetgekomen. Zo zijn de gevels verlaagd van zes naar vier verdiepingen, is er een semi-toegankelijke binnentuin, zijn er groene daken, geen gasaansluiting en zijn er 15% sociale- en 15% middeldurehuur appartementen én 15% sociale koopwoningen bijgekomen. Kortom een plan dat beantwoord aan bijna alle eisen die wij en de coalitie stellen. Dat is bijzonder gezien het feit dat de plannen voor deze gebouwen al van een paar jaar terug dateren.

 

Om ondergrondsparkeren mogelijk te maken, samen met de sociale woningen, is het noodzakelijk om, na verlaging van de gevels met 2 verdiepingen, ook een deel van het gebouw hoger te maken. Zo zijn de twee torens die in het plan stonden verhoogd tot 27 en 33 meter. Dat zijn gezien de omgeving vrij hoge gebouwen. Ze staan in het midden van de gebouwen en domineren zo het straatbeeld niet direct. Ze staan vlak bij de spoorlijn wat het stadgezicht of de sky-line maar beperkt beïnvloed.
Gezien alle voordelen van dit plan en met woon-werk bestemmingen goede invloed op de levendigheid van de omgeving en buurt, zijn we tot de conclusie gekomen dat we akkoord kunnen gaan met de twee torens.