Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie ontwikkeling op 30 november 2019

Achtergrondinformatie over het onderwerp:

De gemeente heeft een groot aantal (zie onderaan) panden en gronden in bezit die zij moet onderhouden en moet verduurzamen. De panden passen binnen een maatschappelijke doelstelling van de gemeente Een klein deel wordt t.z.t. verkocht zoals nu bijvoorbeeld de Egelantier; de opbrengst daarvan gaat naar onderhoud en verduurzaming van gemeentelijk bezit. Per pand is door de afdeling Vastgoed een toekomstvisie gemaakt.

Voorzitter,

GroenLinks heeft drie punten die we willen belichten; toegankelijkheid, maatschappelijk rol en verduurzaming van ons vastgoed.

1. Toegankelijkheid: super dat dat in de plannen is verwerkt en dat we werken met het keurmerk Maximaal Nederland. Voor een toegankelijke stad in 2030 is dit keurmerk cruciaal en verdient dan ook verankering in ons beleid.
2. Maatschappelijke rol:  we hebben dit vastgoed zodat we Haarlemmers kunnen bedienen, elkaar laten ontmoeten en participeren.

Het is bijvoorbeeld super om te zien dat ook ons vastgoed de sociale boulevard bij de Nieuwe Groenmarkt faciliteert. De maatschappelijke rol van ons vastgoed is meer. Het is ook de mogelijkheid om Haarlemmers zonne energie op te laten wekken. Kunt u al aangeven welke daken er voor onze Haarlemmers zijn? Zoals ook de motie Kom nu het dak op van november 2017 vraagt?

3. Dan de verduurzaming van ons vastgoed, daar hebben we met dit plan een begin aan gemaakt, we weten wat we willen verkopen en welk vastgoed belangrijk is om aan te houden. Ik zei het al wethouder we komen van ver, maar we lopen ook achter. We lopen achter op wettelijke regelgeving. De verplichting om energiebesparingsmaatregelen die binnen 5 jaar zijn terug verdient te nemen bestaat sinds dit jaar. Deze zomer hebben we de Urgenda motie aangenomen. Daarbinnen is maatregel 26 als no regret energiebesparingsmaatregel, het beter inregelen van de CV installaties bij onze gebouwen. Een maatregel die we binnen 5 jaar kunnen terug verdienen. Is het mogelijk om deze maatregel als pakket aan de markt aan te bieden? Zodat we snel kunnen beginnen met uitvoeren en zeker weten dat wat we doen koste efficiënt en resultaat gericht is.

 

In de tweede termijn:

Een dringend advies ook om inspiratie bij het onderhoudsplan van het Garenkokerkwartier. Stel we zijn van plan de kozijnen te schilderen, dan zouden we ook uit het onderhoudsbudget kunnen kijken of we de kozijnen kunnen vervangen met triple plus glas in plaats van enkel glas. Dan kiezen we voor duurzaam doen en besparen we geld op onze energierekening

Naar aanleiding van ons betoog heeft de wethouder Botter vertelt in het eerste kwartaal van 2020 aan te kunnen geven welke daken voor energiecorporaties kunnen worden bestemd. Het verbeteren van de werkwijze door eerst de no-regret maatregelen in te kopen voor al ons vastgoed was een nieuw idee dat de commissie ontwikkeling aan het denken heeft gezet.

Achtergrondinformatie over het onderwerp:

In ontwikkelgebieden staan 115 panden die t.z.t. worden verkocht of gesloopt en die nu tijdelijk worden bewoond of gebruikt door bedrijven. De gemeente heeft 6 dienstgebouwen zoals Stadhuis en Raakspoort. Gemeentelijke bedrijven zijn NME, Havendienst en Begraafplaatsen die 36 panden of gronden in gebruik hebben. Voor parkeren en fietsenstallingen zijn er 55 adressen waar deze zich bevinden. In de categorie Kunst en Cultuur vallen musea maar ook de volkstuinen daar zijn 74 adressen. 99 panden of gronden worden gebruikt voor sport. Voor WMO/Welzijn zijn er 35 adressen in bezit en in gebruik. Onderwijs heeft 29 adressen in gebruik en nog eens 66 zijn economisch eigendom (juridisch in bezit van onderwijsinstelling). Er zijn 640 overeenkomsten voor gronden in verhuur erfpacht e.d.