Het scheiden van ons afval is heel belangrijk. Composteerbaar afval kan gecomposteerd worden en gebruikt worden als mest; glas, blik en plastic kan hergebruikt worden en drinkpakken kunnen verwerkt worden zodat er minder restafval overblijft. Al met al zorgt het voor een meer circulaire economie, waarin minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat onze afvalberg, die noodzakelijkerwijs verbrand moet worden, steeds kleiner wordt.

In de flats aan de laan van Berlijn wilden de bewoners graag hun afval scheiden. Alleen het probleem was, dat de containers voor gescheiden afval op een kwartier lopen staan van de flats en de flats ook nog mede wordt bewoond door mensen voor wie, vanwege hun leeftijd, die afstand groot is. Hier moest een oplossing voor gevonden worden en die is gevonden !

Na een verzoek daartoe van een bewoonster heeft GroenLinks Haarlem contact gezocht met Spaarnelanden. Ook Spaarnelanden vond het belangrijk dat mensen, die hun afval graag willen scheiden, daarin gefaciliteerd worden.

Met Spaarnelanden samen is naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk is op 25 november j.l. een bovengrondse PBD-container geplaatst bij de flat nabij het wijkcentrum, zodat de bewoners in elk geval hun Plastic, Blik en Drinkpakken gescheiden kunnen aanbieden.

 

Sacha Schneiders