Op 13 mei kwamen een aantal mensen bij elkaar om over ‘Duurzaam Haarlem’ te praten.

Er waren zeven mensen aanwezig en een aantal afmeldingen. Aan het eind van de avond leek het ons beter een ruim opgezet Platform op te richten, dus een niet-politieke denktank die ook acties kan houden. En een maand later op 11 juni hebben we in het Mondiaal Centrum inderdaad zo’n Platform Duurzaam Haarlem i.o. opgericht. Er waren de tweede avond ook flink wat mensen aanwezig bijna 20. Het gekke was dat daarbij maar één vrouw was. Dames, duurzaamheid is iets voor iedereen en hoeft helemaal niet technisch te zijn.

Voorstelrondje
Uit het voorstelrondje bleek wel dat er flink wat inhoudelijke kennis aanwezig is onder de aanwezigen. Zoals een milieudeskundige, planoloog, politicus, energiedeskundige, medewerker gemeentelijk NME, maar ook mensen uit wijkraden, actiegroepen, bedrijfsleven en adviesbureaus.

1. De missie van het Platform
Heel simpel gesteld gaat het om signaleren, publiciteit en beleidsbeïnvloeding. We willen o.a. de politiek bespelen, maar ook het bedrijfsleven en de burgers. Uiteraard allemaal op het terrein van de duurzame ontwikkeling. Er werd gepleit voor het paraplu-idee. Dat wil zeggen dat wij optreden als een soort paraplu met daaronder allerlei onderwerpen. En dit kunnen inhoudelijke onderwerpen (bijv. de woningen) zijn of meer algemeen (bijv. voorlichting).

2. Wat pakken we aan?
Wat willen wij betekenen voor Haarlem? De aanwezigen waren het erover eens dat wij een brede groep moeten vormen, dus niet gebonden zijn aan een bepaalde partij. De politiek, het bedrijfsleven en de burgers zouden ons op grond van wat we te zeggen hebben, moeten zien als een ‘autoriteit’ op het terrein van duurzame ontwikkeling. Maar wel een beetje als een luis in de pels, want met alleen maar doen wat men verwacht, daar schieten we natuurlijk niet zoveel mee op. We denken hierbij aan de volgende thema’s: Bedrijven en Industrie, Gebouwde omgeving, Verkeer en vervoer, Water en Groen, Consumenten en voedsel, De stad als totaal (het geheel, R.O.). Andere onderwerpen kunnen ook. Aspecten zoals voorlichting, communicatie e.d. zien wij als onderdelen van de inhoudelijke onderwerpen. Naast een onderwerp goed bekijken en reageren op ideeën, kunnen we ook zelf met ideeën komen en (leuke) acties ondernemen om het geheel wat te versnellen. Per aan te pakken onderwerp zal er een apart clubje moeten komen met iemand die contactpersoon is.

3. Voorzitter, secretariaat, plus de plaats
Voorzitter. Om een soepel functioneren te bevorderen is een voorzitter en een secretaris nodig. Dus we moeten een club formeren, die de mensen aanspreekt. Een club met een eigen imago, die humor heeft en door de manier waarop ze iets zegt de harten steelt. Ook als ze dingen verkondigt, die niet zo leuk voor de mensen zijn. De voorzitter kan een bekende Haarlemmer zijn, maar belangrijk is dat hij of zij er voldoende tijd voor heeft. Suggesties zijn welkom.
Secretariaat. Voor het Platform is een secretariaat nodig, dit kan plaatsvinden op het Mondiaal Centrum, maar er is natuurlijk wel mankracht voor nodig. Wie van jullie wil dit oppakken? Taken: notuleren en verspreiden notulen, uitnodigingen voor vergaderingen verspreiden, versturen persberichten en andere correspondentie. Zijn er vrijwilligers?

Het vervolg
De werkgroepen worden bemand, waarvan sommigen duidelijk meer mensen behoeven. Zoals de werkgroep: Water en Groen (lijkt me typisch iets voor GroenLinksers), en ‘Consumenten en voedsel’, waar verder gekeken wordt dan enkel Haarlem. Ook wordt er voorgesteld om toch een werkgroep ‘Communicatie’ in te stellen. Hiervoor zouden ook een of liever twee personen gevonden moeten worden, die een website voor het ‘Platform Duurzaam Haarlem’ willen opstarten. Zijn er liefhebbers?
Voor de volgende keer gaat het driemanschap Theo Elfrink, Martin de Haas en Fer Daalderop zich buigen over de verdere inrichting van de structuur van PDH. Ze zullen onder andere een organogram opstellen en kijken hoe zoiets in andere plaatsen is geregeld (zoals Deventer en Leiden). Er wordt ook gekeken hoe we aan een budget kunnen komen.

De volgende vergadering is 1 juli om 20.00 uur in het Mondiaal Centrum Haarlem. En jij bent ook van harte uitgenodigd, vooral de vrouwelijke GroenLinksleden…
Als je je wilt aanmelden of iets aan het Platform wil doorgeven doe dat via Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122 • 2011 BX Haarlem • 023 - 542 3540 • info@mondiaalcentrumhaarlem.nl

Fer Daalderop