"De Tunnel" was het grote onderwerp 7 April. Het was druk en warm in 'Juffrouw Zonder Zorgen'. Vijftig bezoekers luisterden naar elkaar en naar het forum bestaande uit:
Cornelis Mooij, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord Holland (VVD),
Han van Spanje, voorzitter van ROVER Kennemerland, Tenda Hoffmans, Gemeenteraadslid Groen Links, Gerda de Vries, burger en voormalig voorzitster van Wijkraad Heilige Landen - De Kamp.

Cornelis Mooij vertelde dat de Provincie meer infrastructurele projecten voordraagt bij het Rijk voor financiele steun dus dat een aanvraag voor een 'lange tunnel' niet kansrijk is. De Provincie wil het 'korte tunnel'-project trekken. Tenda Hoffmans benadrukte dat een 'korte tunnel' belangrijk is ter verhoging van de betrouwbaarheid en stiptheid van de bus dienstregeling. Han van Spanje was van mening dat een 'lange tunnel' een oplossing is voor een niet bestaand probleem maar een 'korte tunnel' wel. Hij benadrukte dat het gaat om mensen en niet om voertuigen. Gerda de Vries pleitte voor grotere bereikbaarheid met de auto. Bram van Weele (Em. hoogleraar Univ. Delft) stelde dat tunnelbouw betrouwbaar is als je het maar niet op een koopje met een slechte aaannemer wil doen, zoals Amsterdam. Hij pleitte voor een lange termijn visie. Sprekers uit de zaal vonden o.a. dat Amsterdam qua overheidssteun te veel gesteund wordt en Haarlem te weinig. Er waren ook pleidooien voor een tweede brug waarvan C. Mooij aangaf dat hij dat een slecht idee vindt. (Net als een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht zonder oplossing voor de aanrijroute vanaf de Prinsenbrug).

Een uitgebreider verslag volgt in het ledenblad.