1 juni presentatie coalitieprogramma

Presentatie van het Coalitieprogramma Duurzaam Doen

De Dakkas 1 juni; Robbert Berkhout: “We zijn nu in De Dakkas de plek waar anderhalve maand geleden de eerste onderhandelingen begonnen. De cirkel is nu rond. Het is af.

Robbert kondigt een ‘promofilmpje’ aan waarbij vier van de onderhandelaars in anderhalve minuut vertellen wat het programma o.a. inhoud. Er komt nog een uitgebreider filmpje over het hele coalitieprogramma. Over twee jaar kan er een nieuw filmpje gemaakt worden over wat er bereikt is. Dat is uiting van een nieuwe stijl waarin we de stad willen laten zien wat er gerealiseerd is en wat nog niet.

We presenteren het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’. De titel straalt niet alleen ambitie uit maar ook actie. 20 Pagina’s met 100 actiepunten. De 8 onderhandelaars zijn begonnen met de vraag; “Wat heeft de stad nodig”, wat zijn de ambities en leidende principes. Daarbij is informatie uit de stad gehaald en ook bij andere partijen, ieder kan zijn punten terugvinden.”

.