Zoals verwacht heeft Gedeputeerde Staten de bestemming Natuur van het zuidelijk deel van het bestemmingplan Binnenduinrand afgekeurd. Grote opwinding in Haarlem is het gevolg. Wethouder Jan Nieuwenburg is namens het college woedend en ook in en buiten de raad heerst onbegrip en verontwaardiging.

GroenLinks Haarlem heeft er van alles aan gedaan om (GroenLinks) gedeputeerde Albert Moens op andere gedachten te brengen, maar het heeft niet geholpen. Ook een aangenomen motie in de provinciale Staten die GS vraagt om het plan wel goed te keuren heeft GS naast zich neer gelegd.
Jaren van inspanning zijn op het laatste moment door GS de grond in geboord.
Jan en alleman vallen nu over de GroenLinks-gedeputeerde Moens heen. Op websites als van het Haarlems Dagblad en de PvdA wordt geschamperd over de groene idealen van GroenLinks. De fractie biedt tegenspel tegen al te ongenuanceerde stemmingmakerij, maar is zelf natuurlijk ook behoorlijk teleurgesteld. Overigens heeft Moens al eerder aan Haarlem zijn excuses aangeboden over de bestuurlijke en procedurele fouten die er door de provincie op dit dossier zijn gemaakt.
Voornaamste argument van Moens is dat het onverstandig is om eerst gronden te bestemmen als natuur, zoals het BP wil, en ze daarna aan te kopen om te gaan ontwikkelen. Dat zou de prijs alleen maar opdrijven. Daarom moet de volgorde volgens Moens andersom zijn: eerste de gronden verwerven en daarna de bestemming vastleggen. Onduidelijk is of deze strategie wel gaat werken. Als Moens met alle grondeigenaren “om de tafel gaat zitten”, zoals hij zegt
zal hij voornamelijk onderhandelen over een gunstige prijs als er bereidheid bestaat tot verkoop. Hij heeft in een eerder stadium gezegd dat hij dan bereid is om in beperkte mate de eigenaren toe te staan om een stukje grond voor zichzelf te behouden om er op te bouwen. En dat is nu net in tegenspraak met de bedoeling van het plan: Het westelijk tuinbouwgebied open en groen houden.
Inmiddels heeft Albert Moens in het openbaar gereageerd op de stemmingmakerij in met name de column van fractievoorzitter Stan Kaatee op de PvdA website. Daarin toont hij opnieuw de bereidheid om samen met Haarlem te werken aan de aankoop en het open en groen houden van het Westelijk Tuinbouwgebied. Hij roept Haarlem op om niet te blijven hangen in kwaadheid en samen aan de slag te gaan. Een beetje een wrange uitspraak net nu duidelijk wordt dat GS helemaal niet heeft willen luisteren naar het Haarlemse college, GroenLinks Haarlem en ook nog eens de Provinciale Staten.
Wanneer we echter terugkeren naar de zaak waar het om gaat, het Westelijk Tuinbouwgebied dan lijkt er weinig anders op te zitten.

Lukas Mulder