Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering de herinrichting van het stationsplein besproken. Onderdeel van deze herinrichting is de Rode Loper: de Kruisweg en Kruisstraat worden uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Op die manier wordt een aantrekkelijke wandel- en fietsroute gecreëerd tussen station en binnenstad. De Rode Loper is een belangrijk onderdeel van de noord-zuid fietsroute, met als doel mensen te stimuleren uit de auto te stappen en op de fiets te gaan. GroenLinks draagt de Rode Loper daarom een warm hart toe.

 

Gevolg van de Rode Loper is wel dat door de Jansweg en een deel van de Parklaan twee keer zoveel bussen gaan rijden als nu het geval is. Hoewel daar tegenover staat dat het vracht- en autoverkeer sterk afneemt, stuiten de plannen toch op bezwaren van omwonenden. Zij maken zich zorgen over overlast en de verkeersveiligheid. Dit gaf aanleiding tot veel discussie in de commissie Ontwikkeling twee weken geleden. Even leek het erop dat een meerderheid van PvdA, SP en CDA al afscheid had genomen van het onverkort aanleggen van de Rode Loper door de Haarlemse binnenstad. Zij pleitten ervoor om het deel van de Rode Loper op de Kruisweg (tussen station en Parklaan) op te geven en daar net als nu nog bussen te laten rijden.

 

GroenLinks deelt de zorgen van de omwonenden als het gaat om de verkeersveiligheid en mogelijke overlast. Om daarom maar een streep door de zo lang gekoesterde wens van de Rode Loper te halen nog vóórdat de definitieve uitwerking er ligt, gaat de GroenLinks-fractie echter veel te ver. De gevolgen daarvan zijn namelijk evenmin te overzien.

Het mag duidelijk zijn dat verkeersveiligheid ook bij GroenLinks voorop staat. Ook de overlast voor omwonenden moet tot een minimum worden beperkt. De fractie is daarom van mening dat een oplossing moet worden gezocht voor de geuite problemen en bezwaren, zonder de Rode Loper daarvoor op te offeren. Waar nodig zullen wij ons ten volle inzetten om de eventueel nadelige gevolgen van de Rode Loper voor de Jansweg en Parklaan zo veel mogelijk te beperken. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt, willen we bezien welke andere opties er zijn.

 

Gelukkig bleek tijdens de raadsvergadering dat meer partijen veel waarde hechten aan een goede noord-zuidverbinding voor de fiets. Zo keerde de SP gelukkig terug op haar schreden. Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad wil éérst de uitwerking van de plannen zien, alvorens te willen praten over een uitgeklede uitvoering van de Rode Loper. Dat stemt optimistisch. Alleen de PvdA heeft definitief besloten dat de bussen over de Kruisweg moeten blijven rijden. De PvdA geeft daarmee een stuk van de Rode Loper op, nog vóórdat er een goed beeld is van de consequenties hiervan.

 

Met een meerderheid van de raad wacht GroenLinks op de nadere uitwerking van de diverse opties die er voor het busverkeer op en om en Stationsplein te bedenken zijn. De wethouder heeft aangegeven binnen enkele maanden de verschillende modellen daarvoor te kunnen presenteren.

 

Tenda Hoffmans