Afgelopen donderdag was in de commissievergadering voor de derde keer dit jaar de Rode Loper onderwerp van discussie.

De Rode Loper is een belangrijk onderdeel van de noord-zuid fietsroute, waarbij de Kruisweg en Kruisstraat uitsluitend toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers. Discussie is er over het deel van de Rode Loper op de Kruisweg. Gevolg van de Rode Loper is namelijk dat door de Jansweg en een deel van de Parklaan twee keer zoveel bussen gaan rijden als nu het geval is. Hoewel daar tegenover staat dat het vracht- en autoverkeer sterk afneemt, stuiten de plannen toch op bezwaren van omwonenden. Zij maken zich zorgen over overlast en de verkeersveiligheid voor de kinderen van basisschool De Kring, die de Jansweg moeten oversteken op weg naar hun gymzaal in de Beijneshal.

In de commissiebehandeling van januari van dit jaar waren deze zorgen voor met name de PvdA en het CDA aanleiding om ervoor te pleiten het deel van de Rode Loper op de Kruisweg (tussen station en Parklaan) op te geven en daar net als nu nog bussen te laten rijden. GroenLinks daarentegen wilde dat een oplossing zou worden gezocht voor de eventuele overlast en verkeers(on)veiligheid op de Jansweg en de Parklaan (denk aan geluids- en trillingsvrij asfalt, een maximum snelheid van 30 km/uur, een oversteekplaats). Daarnaast vroegen wij hoe veilig de situatie voor fietsers is, wanneer de bussen toch over de Kruisweg zouden gaan. Wij wilden alternatieven kunnen vergelijken.

Een aantal weken geleden kwam het college met dit alternatief, waarbij de bus op de Kruisweg ‘te gast is’ op de Rode Loper. Tot onze teleurstelling kwam het college echter nìet met voorstellen om de eventuele knelpunten in het oorspronkelijke plan op te lossen. Daardoor was het lastig een goede vergelijking te maken tussen de verschillende alternatieven. Één ding is ons duidelijk: het door het college voorgestelde alternatief is voor niemand optimaal. En niet alleen GroenLinks, maar ook de politie, Connexxion en de provincie waren onaangenaam verrast door dit voorstel. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is volgens hen de busvrije variant van de Rode Loper het meest wenselijk. Bovendien gaat met dit voorstel de gedachte achter de Rode Loper voor een groot deel verloren: het creëren van een aantrekkelijke wandel- en fietsroute tussen station en binnenstad.

Intussen tekent zich een patstelling af, waarbij voor géén van de varianten een meerderheid te vinden is. GroenLinks zal een amendement indienen voor de oorspronkelijke, busvrije variant van de Rode Loper, met daarbij een aantal voorwaarden om overlast voor bewoners van de Jansweg en Parklaan tegen te gaan en de verkeersveiligheid voor de kinderen van De Kring te garanderen. Of dit amendement het haalt valt of staat met de beslissing van de VVD die, zoals van hen kan worden verwacht, allereerst een aantal garanties wil voor de automobilist. Het wordt dus spannend tijdens de raadsbehandeling van het voorstel op 18 december aanstaande.

Tenda Hoffmans