Net als veel Haarlemmers en zeker GroenLinksers was ook de fractie van GroenLinks Haarlem zeer geschokt toen wij hoorden dat de ijsbaan midden in de hittegolf deze zomer een ijsbaan had, zodat je met 35 graden buiten kon gaan schaatsen in plaats van zwemmen. En dat in een tijd dat we allemaal hard ons best doen om de CO2 uitstoot terug te dringen om onze klimaatdoelen te kunnen halen.

Mooi dat milieudefensie direct in actie ging en een handhavingsverzoek deed aan de gemeente. Helaas hebben de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en vervolgens de rechter het verzoek afgewezen. De reden was dat de ijsbaan inmiddels onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer valt en de oude vergunning dus volgens ODIJ en de rechter geen functie meer heeft en er dus ook niet meer op gehandhaafd kan worden. Je zou deze zienswijze in twijfel kunnen trekken, maar het is beter om nu vooruit te kijken en te zorgen dat deze zomeropening van de ijsbaan eenmalig was. Er moet dus geen ruimte zijn voor de ijsbaan om volgend jaar wederom te beslissen dat het voor de sporters belangrijk is de ijsbaan in de zomer open te houden, zonder dat de gemeente kan optreden. Want het zou zomaar kunnen dat er volgende zomer nog steeds Corona is en dat was volgens de ijsbaan de reden om open te gaan.

Als de oude vergunning wordt ingetrokken, waar ODIJ mee bezig is, is het belangrijk dat het college andere middelen heeft om de ijsbaan te dwingen een zomersluiting te houden. Dat kan natuurlijk door middel van een overeenkomst of een maatwerkvoorschrift zoals geregeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Daar gaan we dus nu de wethouder op aanspreken.

Wij als fractie van GroenLinks Haarlem hebben daarom nu de volgende stappen gezet:

In de eerste plaats hebben we artikel 38-vragen gesteld aan het college. Dat waren de volgende vragen, waar overigens nog geen antwoord op is:

 

  1. Wordt de vergunning van de ijsbaan uit 2005 daadwerkelijk ingetrokken, zoals ODIJ toezegt in haar reactie op het handhavingsverzoek van Milieudefensie ?
  2. Indien deze wordt ingetrokken, wordt dan via andere weg met de ijsbaan overeengekomen dat een zomeropening in 2020 een uitzondering was vanwege Corona ?
  3. Wordt aan de ijsbaan een maatwerkvoorschrift ex artikel 2.15 Activiteitenbesluit opgelegd om vast te leggen welke maatregelen de ijsbaan binnen welk tijdsbestek neemt om tot een  CO2 neutrale ijsbaan te komen.

Ten aanzien van andere milieuvergunningplichtige bedrijven in de gemeente Haarlem:

  1. Hoeveel “oude” vergunningen voor type B en type C inrichtingen zijn er in Haarlem
  2. Is er een planning om deze (oude) vergunningen (in geval van type C bedrijven) te herzien, om daarin regels aan de bedrijven op te leggen, die aan de huidige klimaatdoelstellingen beantwoorden. Worden vergunningen van type B bedrijven ingetrokken ?
  3. In hoeverre wordt daarbij gelet op de energiebesparingsmaatregelen en wordt een maatwerkvoorschrift overwogen om versnelde energiebesparing te bewerkstelligen ?

In de tweede plaats hebben we een motie in voorbereiding samen met de PvdA om de wethouder ertoe aan te zetten dat hij zodanige stevige afspraken maakt met de ijsbaan, dat zeker is dat deze volgend jaar niet in de zomer open is. Deze motie komt de eerstvolgende raadsvergadering in stemming.

Volgend jaar maar weer fietsen of turnen in de zomer voor de schaatsers.