Goedkope woningen langs het Spaarne, Groene Mandelapark niet aangetast, Spaarndamseweg wordt een minder drukke en groenere boulevard.

De fractie van GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de komende jaren ook sociale woningbouw langs het Spaarne komt. Ook bewoners met een kleine beurs kunnen dan vanuit hun huiskamer over het Spaarne uitkijken.

In de gebiedsvisie op Spaarndamseweg en de wijken erachter die eind november in de gemeenteraad werd besproken was namelijk alleen sprake van dure en middeldure woningen langs het Spaarne. 

De visie geeft aan hoe leegkomende bedrijfsterreinen als het Deliterrein en het Sonnebornterrein zullen worden ingericht en waar de komende jaren nieuwbouwwoningen komen. Er staat beschreven waar hoogbouw en laagbouw komt en hoe de Spaarndamseweg zal worden veranderd in een minder drukke en groenere boulevard. Voor een groenere aankleding van de Spaarndamseweg moest wel nog een door GroenLinks gesteunde motie worden aangenomen.

Onder aanvoering van GroenLinks bleek de hele raad bezorgd dat er (weer) een greep gedaan zou worden in de groene ruimte van het Mandelapark, het enige parkje van betekenis in de buurt.

Een motie van GroenLinks om garantie te krijgen dat het Mandelapark niet zou worden aangetast werd niet aangenomen maar onder druk van de hele raad heeft wethouder Jan Nieuwenburg beloofd dat er geen groen zal verdwijnen. Hij sprak zelf  van verbeteringen zoals het toevoegen van water en het maken van een (visuele) verbinding naar het Spaarne.

Waar hij niet over sprak was dat de gemeente de school die in het park staat wil verplaatsen en uitbreiden. Dat was en is nu juist de reden voor zorg van bewoners uit de buurt.

De fractie houdt de vinger aan de pols en bij het nieuwe bestemmingplan voor het gebied zal blijken in hoeverre de wethouder woord gehouden heeft.

 

Lukas Mulder