Tijdens de commissie ontwikkeling van 29 mei jl. zijn het ontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van het nieuw te bouwen Stadion Oostpoort besproken.

De Milieu Effect Rapportage (MER) is op aandringen van GroenLinks opgesteld. Deze rapportage moet de milieueffecten van het nieuwe stadion in kaart brengen. Wonderlijk genoeg, wordt alles in deze MER zodanig beredeneerd, dat de milieueffecten zo goed als nul zijn. En dit terwijl het een vergaande ingreep betreft in de groene rand van Haarlem. Feitelijk komt het erop neer dat je kunt doen wat je wilt, als je maar je best doet om de milieuschade zoveel mogelijk te beperken. Dus we bouwen een commercieel kolos in een groen gebied, en de milieueffecten zijn nul… jaja. De MER lijkt vooral te zijn opgesteld om het plan mogelijk te maken, in plaats van de werkelijke milieueffecten te onderzoeken.

Als de ontwikkeling van het stadion doorgaat, zien de bewoners van de Zuiderpolder en het Liewegje zich geconfronteerd met een gloednieuw stadion in hun achtertuin. Waar nu nog een open, groen gebied ligt, moet het nieuwe stadion voor HFC verrijzen. GroenLinks is van meet af aan geen voorstander geweest van deze locatie voor het nieuwe stadion. Ook vanuit de omwonenden is er veel weerstand. De maandagavond voorafgaand aan de commissievergadering, heb ik een vergadering bijgewoond van de klankbordgroep van het stadion. Deze klankbordgroep bestaat onder meer uit omwonenden van het stadiongebied. Omwonenden die bezorgd zijn om de ontwikkelingen, die een grote impact zullen hebben op de wijk. Omwonenden ook, die verschrikkelijk gefrustreerd zijn over de gebrekkige communicatie met de gemeente. De gemoederen liepen dan ook hoog op tijdens de vergadering. Het stadion-project staat daarbij overigens niet op zichzelf: ik verbaas me er elke keer weer over hoe slecht wij als gemeente in staat zijn om te gaan met de inbreng van ‘betrokken burgers’, zoals dat heet. Tijdig informeren, luisteren, meedenken, terugkoppelen: het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas… de gemeente laat een hoop kansen liggen op dat vlak.

Los van dit alles vragen wij ons af, of we überhaupt zo veel moeten investeren in een nieuw stadion. Het gaat tamelijk slecht met het Haarlemse voetbal, en met de nieuwe regels van de de KNVB loopt HFC zelfs het risico gedegradeerd te worden. Intussen loopt het project steeds meer vertraging op en gaan er geruchten dat de projectontwikkelaar een alternatief plan achter de hand zou hebben: een nieuw stadion op de plek van het huidige stadion in Haarlem-noord. Dus wie weet, wie weet, lost deze dreigende aantasting van de groene zoom zich vanzelf op…

 

Tenda Hoffmans