Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer
Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer

Stadsecoloog

Uitgesproken GroenLinks in de Commissie Beheer van 14 januari door Melissa Oosterbroek bij punt: evaluatie van het Ecologisch beleidsplan 2013-2030.

Er is een goede kans dat de functie stadsecoloog in ere wordt hersteld bij de gemeente Haarlem. Dat kopte het Haarlems Dagblad op maandag 28 januari. U kunt het artikel hier het hele artikel lezen.

GroenLinks vindt het een goed idee om de stadsecoloog terug te brengen en is erg blij met de constructieve feedback van de actiegroep ‘Ecologisch Toch’ op het gemeentelijk nieuwe ecologisch beleidsplan.

De stadsecoloog is hard nodig. De biodiversiteit in Haarlem is sterk achteruit gegaan. We missen 80 procent van de soorten en we zien dat overal terug. Niet alleen via onze relatief gezien schone voorruit van de auto na een rit over snelweg maar ook in onze culturele sector wordt de afnamen in biodiversiteit genoemd. In het Teylers Museum kunt u de tentoonstelling 200 soorten groen bekijken. De tentoonstelling geeft een beeld van dier en plant soorten uit onze omgeving. U vindt hier ook welke insecten soorten er nu niet meer bestaan maar wel ooit zijn verzameld voor onderzoek naar de natuur uit onze omgeving.

Het is zorgelijk dat er veel insectensoorten uitsterven en daar kunnen we van alles aan doen. In de commissie beheer bespreken we binnenkort de DDO Openbaar Groen. Dat is het contract met de afspraken over het beheer van onze groene plekken in de stad. We gaan op zoek naar laaghangend fruit; minder maaien, meer hout afval laten liggen, vruchtbare planten, verschillende hoogtes in lagen groen, meer verschillende planten. Op die manier geven we de insecten de mogelijkheid terug te keren in de stad en zullen we ook weer meer vogels zien.

Daarnaast willen we dat de stadsecoloog de beheerplannen van onze natuurgebieden vernieuwd. Een voorbeeld van een natuurgebied die wel wat meer aandacht kan gebruiken is de Meerwijkplas. Onze voormalig stadsecoloog Dik Vonk heeft hiervoor een mooi plan gemaakt. De bosrand aan deze plas is ecologisch zeer belangrijk, natuurliefhebbers kunnen hier genieten van de riet orchidee en de roerdomp. We willen dat deze natuur blijft in Meerwijk en dat de bewoners weten dat ze om de hoek wonen van een prachtige plek. De nieuwe stadsecoloog kan naast het controleren van de uitvoering van de Natuurbeheerplannen ook zorgen voor een betere communicatie over onze natuurparels in de stad.

Wanneer mensen een stuk natuur zien ziet iedereen iets anders. Heeft u ideeën over het beheer en onderhoud van de stad en hoe we dat kunnen inzetten ten behoeve van onze natuur? Dan hoor ik dat graag van u via melissa@groenlinkshaarlem.nl.