Op initiatief van GroenLinks heeft donderdag j.l. een stadsgesprek plaats gevonden over dierenwelzijnsbeleid.

Aanleiding voor dit gesprek was het initiatiefvoorstel van de GroenLinksfractie om in Haarlem te komen tot een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Als antwoord op dit voorstel had het college opdracht gegeven een preadvies op te stellen voor een dierenwelzijnsnota.

Dit preadvies was in de ogen van de GroenLinksfractie nogal mager en zij heeft toen het voorstel gedaan om de organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn zelf te vragen hoe zij het beleid ingevuld zouden willen zien.

Resultaat: een druk bezochte bijeenkomst waar alle raadsleden van de Commissie Beheer en diverse dieren organisaties vertegenwoordigd waren, van vissenbescherming tot hengelsportvereniging en van dierenambulance (waarvan we overigens twee hebben) tot reptielenopvang. De commissieleden kregen te horen dat er veel te weinig opvang was voor zwerfdieren. Konijnen en cavia’s worden regelmatig door hun baasjes aan de kant (van de weg) gezet en als ze geluk hebben opgevangen door bijvoorbeeld de kinderboerderijen die toch al onvoldoende plek hebben en te weinig geld om deze dieren te onderhouden.

Geldgebrek was overigens een hotitem, de meeste organisatie werken op vrijwillige basis en betaalden voeding en verzorging vaak uit eigen zak of uit donaties. Bij het Dierenasiel is er geen plaats voor wilde dieren. Als deze dieren gewond zijn geraakt door bijvoorbeeld een auto dan is er nergens plaats voor ze om aan te sterken nadat ze zijn opgelapt. Het vogelhospitaal is nog steeds niet zeker van haar ruimte in de stadskweektuin. Artisklas vraagt om een selectief maaibeleid in het Schoterbos omdat daar de wijngaardslak huist die een beschermde status heeft. Dit jaar is het namelijk helemaal mis gegaan en hebben vele slakken het maaiseizoen niet overleefd.

Kortom genoeg dierenleed te melden en stof genoeg om op te nemen in een dierenwelzijnsnota. Groenlinks kijkt met plezier terug op deze avond. Nu nog een mooie nota voor dierendag 2009 en we zijn weer helemaal tevreden.

Anita de Jong