Arjan Lubach

Stem 21 maart tegen de W.I.V. de zogeheten Sleepwet in het raadgevend referendum

Arjan Lubach over de ‘sleepwet’.

Op 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime diensten een sleepnet kunnen inzetten en onschuldige mensen in groten getale af kunnen tappen.

Zo mogen ze in een wijk waar een verdacht persoon woont, ook alle niet- verdachte burgers in die wijk afluisteren. Ook kunnen onderschepte gegevens nu worden gedeeld met buitenlandse geheime diensten, zoals die van Turkije of de VS. Zelfs zonder dat onze diensten weten wat ze precies weggeven.

Wel is het goed om de wet aan te passen aan het internettijdperk. Het werk van geheime diensten is zo belangrijk dat we dat goed willen regelen in de wet en niet willen overlaten aan de toevallige goede bedoelingen van de zittende minister. Want wat doet een nieuw kabinet? Met het referendum is er een kans de huidige wet te verbeteren door alles wat belangrijk vinden in één keer goed in de wet vast te leggen.

Daarom presenteert GroenLinks een realistisch alternatief, de reparatiewet ‘Vertrouwen in geheime diensten begint hier’ waarmee daadkrachtige geheime diensten mogelijk gemaakt worden en tegelijkertijd de vrijheid van onschuldige mensen beschermd wordt.